Exportverbod Belgisch varkensvlees opgeheven in nog maar 14 van de 30 landen

De onderhandelingen over de opheffing van het embargo met landen als Australië, Taiwan en China zijn nog lopende.
De onderhandelingen over de opheffing van het embargo met landen als Australië, Taiwan en China zijn nog lopende. - Foto: LBL

Op 21 december 2020 werd België officieel ziektevrij verklaard door de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE), waarna het FAVV de onderhandelingen opstartte met de landen en gebieden die de export van Belgisch varkensvlees aan banden hadden gelegd. Maandag hief Japan als 14de land het verbod op. Eerder gebeurde dat al in Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Singapore, Wit-Rusland, Mexico, Uruguay, Oekraïne, Rusland, het Franse overzeese gebied Nieuw-Caledonië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Thailand en Nicaragua.

Met de andere landen, waaronder Australië, Taiwan en China, zijn de onderhandelingen nog lopende. Minister van Landbouw David Clarinval (MR) is blij dat steeds meer landen hun markt opnieuw openstellen voor Belgisch varkensvlees. "Met de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in ons land, braken ook voor onze varkenshouders moeilijke tijden aan. Nu ons land vrij is van Afrikaanse varkenspest (en ons land deze status enkele maanden geleden officieel heeft verkregen), stellen steeds meer internationale markten zich opnieuw open voor ons varkensvlees. Dit gaat niet altijd van een leien dakje. Ik wil dan ook het FAVV en alle andere betrokken partijen bedanken. Dankzij hun goede werk is ons kwaliteitsvarkensvlees weer op de internationale markten terug te vinden."

Belga

Meest recent

Meest recent