Boerenbond zwaar teleurgesteld over beslissing om uitrijregeling voor mest niet te verlengen

Onbegrijpelijk dat de uitrijregeling voor mest niet wordt verlengd , zegt Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker.
Onbegrijpelijk dat de uitrijregeling voor mest niet wordt verlengd , zegt Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker. - Foto: BB

Als gevolg van de heel uitzonderlijk natte zomermaanden, lopen de landbouwwerkzaamheden vertraging op, voornamelijk in het oosten van Vlaanderen. Er wordt een versoepeling toegestaan op de uiterste inzaaidatum van vanggewassen, tot 30 september.

Minister Zuhal Demir heeft tegelijk beslist om de uitrijregeling voor mest echter niét te verlengen. “De waterkwaliteit in Vlaanderen blijft slecht en het laattijdig uitrijden van meststoffen resulteert onvermijdelijk in uitspoeling van de nutriënten naar het oppervlakte- en grondwater”, klinkt het.

Landbouw is zo afhankelijk van het weer, maar ook van goodwill van een minister...

“We zijn zwaar teleurgesteld in deze beslissing”, zegt Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker in het ledenblad Boer&Tuinder. “De minister heeft een duidelijk decretale basis voor de verlenging die niet voor niets in het Mestdecreet staat en die geen ‘gunst’ naar de landbouwers is, maar net het vanggewas de kans moet geven zich beter te ontwikkelen en die het boeren ook mogelijk moet maken op een goede landbouwkundige en milieukundige manier te werken met respect voor de bodemstructuur. Enige realiteitszin en begrip voor de moeilijke oogstwerkzaamheden was hier echt wel op zijn plaats geweest.”

Volgens Sonja De Becker bewijzen de huidige, moeilijke omstandigheden dat data vastleggen een onmogelijke zaak is. “We zijn sterk afhankelijk van het weer en daarbovenop ook afhankelijk van de goodwill van een minister. Het is voor onze boeren op die manier onmogelijk op een correcte landbouwkundige en milieukundige manier in de meest optimale omstandigheden te werken. Wanneer gaan de beleidsmakers dat eindelijk eens begrijpen?”, aldus Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent