Startpagina Beurs van Libramont

De bosbouweditie 2017 : een uitgebreid en boeiend programma!

De beurs van Libramont is een buitengewoon uitstalraam van het landelijke leven en het duurzame beheer van bossen en velden. Ze toont de uitdagingen die verbonden zijn aan de toekomst van de landbouw en het bos aan de hand van thematentoonstellingen, interactieve animatie, rondetafelgesprekken en demonstraties in het bos. Al deze middelen worden ingezet om u een beter inzicht te verschaffen in onze geliefde bossen en bomen,...

Leestijd : 4 min

Samen met onze eregasten, de bosbouwers uit de Grote Regio (Lotharingen, Groothertogdom Luxemburg, Rijnland-Palts, Saarland en Wallonië), verwelkomen wij u eerst van vrijdag 28 tot maandag 31 juli 2017 op het beursterrein van Libramont, met thematentoonstellingen, informatiestands, conferenties … en vervolgens op 1 en 2 augustus in het bos van Bertrix op een buitengewoon terrein van ongeveer 180 ha, in de buurt van Auby-sur-Semois.

Op het beursterrein

(28 tot 31 juli)

Aangezien deze editie in het teken staat van de bosbouw, zal de bosbouwtentoonstelling 2017 van HAL 3 in Libramont onder meer aandacht schenken aan vier belangrijke uitdagingen voor de bos-houtketen: bossen sterker en meer gediversifieerd maken, meer en beter produceren tegen een lagere kostprijs, lokaal hout promoten en nieuwe producten ontwikkelen met een nabije afzet.

Binnen de thematentoonstelling zal " Climatic Pursuit ", het familiespel voor ouders en kinderen, worden geleid door het Centre Provincial d'Enseignement Agronomique in La Reid nabij Luik. Deze activiteit, opgedeeld in vier polen (Kennen - Produceren - Verminderen – Zich aanpassen), zal de deelnemers het verband tonen tussen de productie van land- en bosbouw en het probleem van de klimaatopwarming. Je woning isoleren met behulp van materialen uit de landbouwproductie, je uitstoot van broeikasgassen binnen een landbouwbedrijf verminderen, of kiezen voor boomsoorten die aangepast zijn aan het wisselende weer: het zijn maar enkele oefeningen die worden voorgesteld, naast vele andere vragen ... Iedereen moet de klimaatopwarming mee een halt toeroepen!

Bevoegde ministeries en administraties, onderzoeks- en opleidingsinstellingen, verenigingen en federaties, ondernemingen en zelfstandigen geven toelichting bij hun kennis en knowhow. De boodschap die ze uitdragen, is de promotie van de bos-houtketen: verbetering van de bosproductie, gebruik van hout, promoten van opleidingen en beroepen, zoeken naar evenwicht tussen economie, ecologie en levenskwaliteit.

Om inlichtingen en advies in te winnen op het beursterrein (op een site van 15 ha, 800 exposanten, 100.000 m2 tentoonstellingsruimte), zijn er informatieloketten, experts, gidsen, brochures, demonstraties … met meer dan 800 exposanten: landbouw-, civieltechnische, gemeente- en bosbouwmachines; teeltmaterieel, gebouwen; meer dan 3.500 dieren voor de tentoonstellingen en wedstrijden; meststoffen, voeder, zaaigoed; gereedschap, smeermiddelen, kunststoffen voor de landbouw, banden; zadels, paardrijmateriaal; onderwijsinstellingen; tuinbouw, klein bosbouwmateriaal; nieuwe energiebronnen, bedrijfsvoertuigen, 4x4; banken en verzekeringen; streekproducten …

Demo Forest 2017

(1 en 2 augustus)

Welkom in het gemeentelijke bos van Bertrix, nabij het dorp Auby-Sur-Semois. Het hoogtepunt van de tweejaarlijkse editie van de beurs van Libramont waarin de bosbouw vooropstaat, zijn de bosbouwdemonstraties in reële omstandigheden.

De site Demo Forest 2017 heeft talloze opmerkelijke troeven: asfaltwegen, nieuwe wegen met een steenlaag, een onthaalzone in het bos, bepijlde wandelingen, uiteenlopende soorten bos (40% naaldbos, 30% loofbos, 30% gemengd bos), populaties met variabele structuren (natuurlijke zaailingen, jonge aanplanten, volwassen populaties, oud hout, populaties in rijen boven elkaar ...), opmerkelijke bomen, bronnen, plassen en vochtige bodems, vijvers, diverse beplantingen en percelen voor herbebossing, sites van biologisch belang…

Het 8 km lange parcours vormt een lus in een achtvorm. Een primeur voor deze editie 2017 is een toeristisch treintje dat de mogelijkheid zal bieden om op de twee parkings in te stappen en via de hoofdweg van het parcours snel het hele terrein te doorkruisen en aan de verschillende haltes uit te stappen.

Onze eregasten, de bosbouwers uit de Grote Regio, zullen aanwezig zijn op de gemeenschappelijke stand van de bosbouwadministraties. Het gebied dat wordt gevormd door Wallonië, Rijnland-Palts, Saarland, Lotharingen en het Groothertogdom Luxemburg, is een unieke zone: een onmisbaar bevoorradingsgebied met 2.300.000 ha bossen, dat van groot economisch belang is met ruim 15.000 bedrijven die zich toeleggen op de bewerking van hout.

Alles wordt in het werk gesteld om uw bezoek te vergemakkelijken en u twee dagen lang de kans te geven om in een aangename sfeer vruchtbare gesprekken aan te knopen:

- meer dan 200 exposanten dit jaar: administraties en instellingen van de bos-houtketen, bosontginning (kettingzaag, hakmachine, lier...), bosbouw (snoeimachine, pootmachine, ontginningsmaaier...), boomkwekerij (stekken...), transport en laden, klein bosbouwmaterieel, houtmateriaal (bouw, geraamte, afsluitingen...), energiehout...

- bijna 180 ha bosterreinen: twee grote parkings van 10 en 20 ha, zodat de vele bezoekers sneller het demonstratieterrein kunnen bereiken, en meer dan 500 machines die men in reële omstandigheden aan het werk kan zien;

- doorlopende dynamische demonstraties in situ: werven van grote en kleine machines voor diverse facetten van het bos, de bosbouw en de bosontginning;

- nieuw zijn de acht demonstratiezones om 11u00 en 15u00 door vakexperts: bosbeheer, bosbouw- en agrobosbouwwerken, bosontginning, bos-houtketen en -beroepen, fauna & jacht, water en visvangst, hernieuwbare energie, groen toerisme.

Elke demonstratiezone steunt op een netwerk van partners, vakmensen en deskundigen uit elke sector. Ze omvat informatie- en documentatiestands en vooral demonstraties met uitleg door specialisten en ervaren operators. Elk parcours biedt een waaier van activiteiten met gevulgariseerde boodschappen: observaties in het bos, leren van efficiëntere bebouwingstechnieken of –methoden, ontdekking van nieuwe producten en machines (Europese en mondiale primeurs!), overzicht en aankoop van recente publicatie en gidsen, ludieke en sportieve activiteiten in het bos, opportune situaties die aanleiding geven tot vragen, problemen of debatten, en gesprekken en opmerkingen losweken.

- drie conferenties-debatten op de meeting:

Dinsdag 1 augustus om 10u30: welke rol speelt de keten van energiehout in de strijd tegen de klimaatverandering?

Dinsdag 1 augustus om 14u00: hoe de bossen aanpassen aan de klimaatverandering: verwachte risico’s en goede aangepaste praktijken

Woensdag 2 augustus om 14u00: welke gevolgen heeft de Code de Développement territorial (CoDT) voor de landelijke eigenaars?

- drie kampioenschappen:

(1) Europees kampioenschap houthakken: 2 eerste damesploegen

(2) grensoverschrijdend kampioenschap uitslepen

(3) Europees kampioenschap beeldhouwen met kettingzaag, door HUSQVARNA

- vier wedstrijden, demonstraties en initiaties:

(1) John Deere Forestry Expérience : behendigheidstest met drager

(2) grensoverschrijdende wedstrijd houthakken voor scholen

(3) wedstrijd aanspannen

(4) kleiduifschieten

(5) animatie pool jacht

(6) initiatie vissen

Lees ook in Beurs van Libramont

Campagne EuroFoodArt (deel 2): in het vlees proef je de Ardennen

Libramont Libramont is een typisch Waalse beurs. De redactie van Landbouwleven kreeg de kans om enkele Waalse streekproducten te leren kennen tijdens een culinaire rondrit, in het kader van de campagne EuroFoodArt “Europese topkwaliteit is kunst”. Lees in deel 2 over de typische Ardeense specialiteiten: Jambon d’Ardenne en Saucisson d’Ardenne.
Meer artikelen bekijken