Coenegrachts (Open Vld) vreest toenemende druk op landbouwgrond

De vraag is nu of landbouwers nog steeds hun werkzaamheden gaan mogen uitvoeren op de opgekochte gronden.
De vraag is nu of landbouwers nog steeds hun werkzaamheden gaan mogen uitvoeren op de opgekochte gronden. - Foto: AV

In 2020 kocht het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 1.090 hectare grond in Vlaanderen. Liefst 33% van die gronden heeft een landbouwbestemming. In de provincie Limburg loopt dat cijfer zelfs op tot 53%.

Riemstenaar Coenegrachts reageert bezorgd. “We weten dat de druk op landbouwgrond reeds enkele jaren toeneemt. De vraag is nu of landbouwers nog steeds hun werkzaamheden gaan mogen uitvoeren op de opgekochte gronden en in welke mate het Agentschap er misschien een andere bestemming aan zal geven.”

Zijn bezorgdheid wordt extra gevoed door eerdere cijfers waaruit blijkt dat meer dan de helft van de nieuwe bebossing door het Agentschap op landbouwgrond gebeurde. “Grond waarop landbouwers kunnen werken wordt daardoor niet alleen schaarser, maar ook duurder. Naast de aankoopprijzen van de grond, blijven ook de pachtprijzen toenemen”, aldus Coenegrachts. Tussen 2000 en 2010 was er een stijging met ruim 16 % en volgens Statbel is de pachtprijs van beteelde gronden de afgelopen 20 jaar zelfs met 72 % gestegen, voert het parlementslid aan.

Belga

Meest recent

Meest recent