30 september 2021 als uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten

De mestverwerkingsplicht van 2019 kan ook geraadpleegd worden op het Mestbankloket.
De mestverwerkingsplicht van 2019 kan ook geraadpleegd worden op het Mestbankloket. - Foto: MV

Het Mestdecreet legt een mestverwerkingsplicht op aan de bedrijven. Die basismestverwerkingsplicht hangt af van de gemeentelijke productiedruk en het nettostikstofoverschot. De bedrijven met een basismestverwerkingsplicht voor 2019, kregen in juli 2021 van de Mestbank een melding met de te verwerken hoeveelheid mest.

De mestverwerkingsplicht van 2019 kan ook geraadpleegd worden op het Mestbankloket www.mestbankloket.be .

Mestverwerkingscertificaten nodig

Om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht moet het bedrijf op 30 september 2021 over de nodige mestverwerkingscertificaten beschikken. De Mestbank kijkt daarvoor de certificatenrekening van het jaar 2019 na. De mestverwerkingscertificaten waarover de bedrijfsgroep beschikt, mogen voor maximaal 5.000 kg nettostikstof afkomstig zijn van pluimveemest die werd geproduceerd door een andere bedrijfsgroep.

Wie mestverwerkingscertificaten van 2020 wil gebruiken voor het bewijzen van de basismestver-werkingsplicht van het jaar 2019, moet die mestverwerkingscertificaten ten laatste op 30 september 2021 overdragen via het Mestbankloket.

Wat bij overgenomen nutriëntenemissierechten

Wie in 2019 nutriëntenemissierechten had die werden overgenomen op voorwaarde van mestverwerking van bedrijfseigen mest, had twee keuzes in 2019:

- ofwel die hoeveelheid te verwerken mest exporteren

- ofwel die hoeveelheid mest naar een verwerkingsinstallatie voeren.

Die landbouwer moet er ook voor zorgen dat de nodige mestverwerkingscertificaten van 2019 ten laatste op 30 september 2021 op zijn certificatenrekening van 2019 staan. In tegenstelling tot de basismestverwerkingsplicht, mag hij voor die mestverwerkingsplicht geen mestverwerkingscertificaten van 2020 naar de certificatenrekening van 2019 overdragen.

VLM

Meest recent

Meest recent