Europees Parlement verwerpt groen bezwaar tegen antibioticagebruik dieren

We moeten voorzichtig blijven omspringen met antiobioticagebruik, zeker ook bij dieren.
We moeten voorzichtig blijven omspringen met antiobioticagebruik, zeker ook bij dieren. - Foto: TD

De groene fractie had bezwaar aangetekend tegen een voorstel van de Europese Commissie dat een aantal criteria vastlegt voor het gebruik van antimicrobiële middelen. De groenen ijverden voor een veel strikter verbod op antibiotica voor dierlijk gebruik, maar hun resolutie werd van tafel geveegd.

Gezond verstand

“Ik ben bijzonder tevreden dat het Europees Parlement zijn gezond verstand heeft gebruikt”, zo reageert Hilde Vautmans (Open Vld). Zij was een van de parlementsleden die de alarmbel hadden geluid over het voorstel. Volgens hen zouden huisdieren met bepaalde infecties kunnen sterven omdat geen behandeling meer mogelijk zou zijn. “Dierenartsen zouden nog maar 20  % van het bestaande antibioticagamma kunnen gebruiken”, luidde het bij Tom Vandenkendelaere (CD&V).

De groenen ontkennen dat gezelschapsdieren de dupe waren geweest. “Het voorstel rond reserve-antibiotica is het slachtoffer geworden van fake news, want dit gaat helemaal niet over onze honden of katten”, zo stelt Sara Matthieu (Groen). “Dit voorstel moest het massaal gebruik van antibiotica in de vleesindustrie een halt toeroepen, individueel gebruik in de vleesindustrie was in ons voorstel toegelaten. Als we het gebruik niet aan banden leggen, zijn er binnenkort geen antibiotica meer over die werken voor mensen of huisdieren.”

Hoe het ook zij, door de verwerping van het bezwaar kan het voorstel van de Commissie in werking treden. Het is haar doelstelling om de verkoop van antibiotica voor landbouwdieren tegen 2030 te halveren.

Voorzichtig omspringen

“We moeten voorzichtig blijven omspringen met antiobioticagebruik, zeker ook bij dieren. Maar dit is een belangrijke stap vooruit om antibioticagebruik op Europees niveau te reduceren en vooral te harmoniseren. Het lappendeken dat vandaag bestaat, wordt aangepakt, en dat komt de gezondheid van mens én dier uiteindelijk ten goede”, besluit Vandenkendelaere.

Belga - TD

Meest recent

Meest recent