Welkom Wolf en Wolf Fencing Team overspoeld door vragen

De telefoon bij Welkom Wolf en het Wolf Fencing Team staat roodgloeiend met vragen over de enige echte en bovendien legale oplossing: wolfproof rasters.
De telefoon bij Welkom Wolf en het Wolf Fencing Team staat roodgloeiend met vragen over de enige echte en bovendien legale oplossing: wolfproof rasters. - Foto: ANB

De secretariaten van Welkom Wolf en het Wolf Fencing Team worden momenteel overspoeld door adviesvragen van landbouwers en paardenhouders over wolfwerende omheiningen. “Terwijl CD&V en Boerenbond de illegaliteit prediken en veehouders aanzetten tot ofwel koppig niets doen ofwel daadwerkelijke illegale actie - door hen de suggestie te geven dat er een andere optie is dan stelselmatig het vee te beschermen met wolfproof rasters - blijkt dat een flink deel van de eigen achterban geen oren heeft naar oplossingen die er in werkelijkheid geen zijn”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

Wolfproof rasters

“De telefoon bij Welkom Wolf en het Wolf Fencing Team staat roodgloeiend door landbouwers en paardenhouders die advies vragen over de enige echte en bovendien legale oplossing: wolfproof rasters.” Als de wolf iets zou worden aangedaan, dan stapt Landschap vzw zonder aarzelen naar de rechter, klinkt het. “En dan wordt Vlaanderen gegarandeerd veroordeeld. Hetzelfde gebeurde eerder al in andere Europese lidstaten”, aldus Loos. “Iedereen weet stilaan wel dat wolven de hoogste Europese bescherming genieten. De CD&V en de Boerenbond kunnen dan wel hun eigen subjectieve invulling en definitie van 'probleemwolf' hebben, geen rechter in Vlaanderen of Europa die daar oren naar zal hebben.”

Ongegronde stemmingmakerij

Boerenbond bestempelt de beschuldiging van Welkom Wolf als ‘ongegronde stemmingmakerij’.

“In een gemeenschappelijk persbericht riep Boerenbond, samen met andere organisaties, op om oplossingen te zoeken voor het veranderde gedrag en dieet van de wolf, en om de ongerustheid van boeren en plattelandsbewoners ernstig te nemen”, klinkt het. “We deden en doen dit steeds via de legale weg.”

Belga - TD

Meest recent

Meest recent