Startpagina Actueel

Natuur- en milieuverenigingen formuleren krijtlijnen voor aanpak stikstofprobleem

De natuur- en milieuverenigingen Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace Belgium, Limburgse Milieukoepel, Natuurpunt, West-Vlaamse Milieufederatie en WWF-België hebben vijf krijtlijnen geformuleerd voor de aanpak van het stikstofprobleem. Dat melden ze in een persbericht, nu Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zich over een definitieve PAS-regeling (programmatische aanpak stikstof) buigt.

Leestijd : 2 min

Een kordate aanpak is broodnodig: de stikstofuitstoot door landbouw, verkeer en industrie is een aanslag op de volksgezondheid, en barricadeert het herstel van kwetsbare natuur", klinkt het. De verenigingen benadrukken daarom dat er voor focus en een integrale aanpak gekozen moet worden. "Het stikstofprobleem staat immers niet los van de andere acute bedreigingen voor natuur en milieu."

Bijkomende maatregelen zijn nodig

Het probleem moet bij de grootste bron aangepakt worden. Landbouw, verkeer en industrie moeten elk hun verantwoordelijkheid opnemen. "De landbouwsector is intussen verantwoordelijk voor 78 procent van de totale stikstofdepositie. Bijkomende maatregelen, zoals een sociaal verantwoorde afbouw van de veehouderij en het torenhoge mestverbruik, zijn dan ook onafwendbaar."

Daarnaast moet de aanpak juridisch dichtgetimmerd worden. "Voor een rechtszekere PAS-regeling kan de Vlaamse regering zich niet baseren op onwettige zoekzones, onzekere toekomstige luchtkwaliteitsmaatregelen of wankele drempelwaarden. Een gedegen wetenschappelijke en juridische onderbouwing, die gekoppeld is aan betrouwbare monitoring en handhaving, is cruciaal." Voorts is het volgens de verenigingen zaak om scherp te definiëren welk type activiteit waar nog kan, zodat omwonenden de garantie krijgen op een kwalitatieve, gezonde leefomgeving.

Maximaal inzetten op natuurherstel en -verbetering

"Niet elk type landbouwactiviteit kan overal in Vlaanderen: dat is duidelijk." En tot slot benadrukken ze dat maximaal ingezet moet worden op natuurherstel en -verbetering. "Het veerkrachtiger maken van natuurgebieden, het herstellen van de waterhuishouding om natte natuur tot ontwikkeling te laten komen en natuurgebieden te verbinden zijn noodzakelijke stappen."

Belga

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken