Startpagina Edito

Edito: De minister tegen...

Minister Demir was de voorbije weken weer eens kop van Jut. Ditmaal werd ze niet bekritiseerd vanuit de landbouwsector, maar vanuit de jacht via Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV). Zij publiceerde een open brief om de manier van werken van de minister aan te klagen (zie ook Landbouwleven van 23 september).

Leestijd : 2 min

In die open brief kwamen voor de landbouwsector herkenbare zaken naar voren. HVV noemt haar zelfs ‘minister tegen de jacht’. Een gelijkaardige benaming kreeg ze eerder al in landbouwmiddens.

Een aspect waar ons tot nog toe aan voorbij lijkt gegaan te zijn, is het feit dat een minister ook iets erft van haar voorgangers. Bij sommige beleidsdomeinen lijkt alles keurig op orde gezet door de voorganger, anderen laten een puinhoop achter. Exact zicht op wat Demir erfde van haar voorganger hebben we niet, maar we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat ook daar iets van aan is. Gecombineerd met Demirs ambities om daadwerkelijk iets te veranderen – of zijn het electorale ambities? – schept dit de situatie waar we ons nu in bevinden.

Of je nu uit lichtgroene of donkergroene hoek komt, iedereen kan beamen dat er iets moet gebeuren. Dat betrokken partijen rechtlijnig tegenover elkaar komen te staan, geeft echter zeker geen kans op slagen. Je moet de mensen meekrijgen in plaats van tegen. Wees je er bovenal van bewust dat we in 2021 leven. Voor sommige dingen is er nu eenmaal geen plaats meer in onze maatschappij, hoe hard we ook het tegendeel willen beweren.

Aan het mestbeleid wordt al meer dan 20 jaar gewerkt en nog is er niets opgelost. Zijn we zo dom of zijn we slechte leerlingen...? Misschien is het bij de basis wel verkeerd aangepakt. Om een boer te beoordelen op zijn werk, moet je niet in de beek gaan meten (waar de stikstof van iedereen kan zijn), maar moet je op zijn veld meten. Bovenal moet je je rekenschap geven van de invloed die de natuur heeft. Landbouwers boeren met de natuur, dat is de realiteit! Helaas moeten ze anno 2021 boeren met regels en datums. Wel hier zit het verkeerd, de wetgever houdt geen rekening met ‘gezond boerenverstand’, noch met de praktijksituatie. Kijk naar de recente geschiedenis: eind augustus is er gepoogd in doorgaans slechte omstandigheden drijfmest op graanstoppel uit te rijden. Resultaat: bodemstructuur naar de vaantjes, maar de minister is tevreden. Meer dagen uitstel had hier een wereld van verschil gemaakt. Vooral omdat het gunstig advies voor dat uitstel werd genegeerd door de minister. Emotie, of is het persoonlijke aversie voor een sector, werd geprefereerd boven expertenadvies. In deze context kunnen we begrijpen dat je de naam ‘minister tegen...’ krijgt.

Ook in het dossier van de wolven, de stikstof... kan het verschil gemaakt worden door realiteitszin aan de dag te leggen en naar iedere betrokken partij te luisteren. En zeker naar de boeren, want daar zit iets waar het de rest van de beroepsbevolking aan ontbreekt, namelijk gezond boerenverstand.

Tim Decoster

Lees ook in Edito

Edito: Europese theorie versus Vlaamse praktijk

Edito De theorie van het Europese politieke beleid botst wel eens met de Vlaamse realiteit. Het is jammer dat het vaak maar blijft botsen en dat oplossingen ver weg liggen. Er gaat zo niet enkel kostbare tijd verloren, maar ook motivatie en kennis.
Meer artikelen bekijken