UGent-scripties in landbouwonderzoek beloond door Bayer

Ilke De Meuter won de hoofdprijs en mocht 1.000 euro in ontvangst nemen voor haar onderzoek naar de efficiëntie van herbiciden bij gebruik van driftreducerende middelen.

Prijs voor beste scriptie

Voor het tiende jaar op rij reikt Bayer de jaarlijkse ‘Prijs voor Beste Scriptie’ uit voor thesissen met planten als belangrijkste studieobject. Bayer wil zo, het onderzoek van studenten naar innovatieve en duurzame oplossingen voor de bescherming van planten in de kijker zetten. Tijdens de plechtige proclamatie van de bio-ingenieurs van de UGent mochten de 2 winnaars hun prijs in ontvangst nemen.

Een unieke kans voor onze studenten om hun potentieel te tonen, vindt professor Danny Geelen, hoofd van de beoordelingscommissie aan de UGent. “In het licht van klimaatverandering en een groeiende wereldbevolking is landbouw verduurzamen een must. Beide scripties tonen aan dat er nog veel mogelijkheden zijn binnen de wetenschap om hierin te innoveren, zowel door onderzoek naar nieuwe gewasbeschermingsmiddelen als betere methodes om deze efficiënter te gebruiken.”

Minder drift, meer efficiëntie

Ilke De Meuter won de hoofdprijs ter waarde van 1.000 euro voor haar onderzoek, onder leiding van promotors Benny De Cauwer en David Nuyttens, naar manieren om de efficiëntie van gewasbeschermingsmiddelen bij gebruik van driftreductie hoog te houden.

Drift van gewasbeschermingsmiddelen is de ongewenste verplaatsing van druppeltjes buiten het perceel door de wind. “Sinds 2017 is minimaal 50% driftreductie verplicht voor openluchtteelten”, vertelt Ilke. “In de praktijk worden driftreducerende spuitdoppen, meer bepaald anti-driftspleetdoppen en luchtmengdoppen, het meest aangewend. Maar afhankelijk van het herbicide, de onkruidsoort en het onkruidstadium kunnen sommige driftreducerende spleetdoppen de efficiëntie van de herbicide sterk reduceren ten opzichte van standaard spleetdoppen en dit zowel af- als onafhankelijk van de spuitdruk.”

Om de efficiëntievermindering te beperken onderzocht Ilke De Meuter in verschillende experimenten de relatie tussen driftreductie en de effectiviteit van verschillende herbiciden. Het resultaat hiervan zijn meerdere aanbevelingen voor de praktijk. “Het ideale druppelgroottespectrum is afhankelijk van de toepassing, zoals het herbicide, onkruidsoort, -stadium en weersomstandigheden”, vat Ilke samen. “Bij contactherbiciden, grassen, moeilijk te bevochtigen soorten, jonge onkruiden en gunstige weersomstandigheden wordt een fijner druppelgroottespectrum aangeraden.”

Hommels en bacteriën samen in de strijd tegen de grauwe schimmel

Jari Temmermans won de tweede prijs met zijn onderzoek naar biocontrole organismen als gewasbeschermingsmiddel tegen de grauwe schimmel.

“Kort nadat je lekkere aardbeien hebt gekocht in de winkel vertonen ze soms een grijs pluis, waardoor ze niet meer zo aantrekkelijk zijn om te eten”, vertelt Jari. “Dit grijs pluis wordt veroorzaakt door Botrytis cinerea, één van de belangrijkste redenen van opbrengstverlies voor de aardbeitelers.”

Door een toenemende resistentieproblematiek en de wens van de consument om chemische gewasbescherming te verminderen wordt veel onderzoek gedaan naar het gebruik van biocontrole organismen als alternatief. Onder leiding van promotors Sarah Lebeer en Guy Smagghe ging Jari aan de slag met melkzuurbacteriën, die van nature voorkomen op de plant en al gekend zijn voor hun schimmelwerende eigenschappen. Na het sproeidrogen van de bacterie tot een poeder gebruikte hij de aardhommel om het poeder te verdelen.

“We lieten de hommels doorheen een dispenser gevuld met verdund bacterieel poeder lopen”, legt Jari uit. Wanneer de hommels gedurende een periode van 1 tot 4 dagen werden toegelaten te vliegen vanuit een nest dat dagelijks werd bijgevuld met bacterieel poeder waren 100% van de geteste bloemen op elk van deze 4 dagen detecteerbaar beladen. “Onder de geteste condities genoten alle geteste bloemen een potentiële bescherming tegen de grauwe schimmel”, besluit Jari.

Bayer innovatieprijs

“Voor een wetenschappelijk gedreven bedrijf als Bayer zijn kennis en vaardigheden van cruciaal belang”, legt algemeen directeur Sylvain Moissonnier van Bayer Crop Science in de Benelux uit. “We zijn blij dat België de thuisbasis is van een van de beste universiteiten op het gebied van life sciences, de UGent. Ook dit jaar feliciteren we alle studenten met hun masterdiploma en belonen we graag de 2 beste scripties. We willen benadrukken hoe belangrijk het gebied van voedsel en landbouw is, in het licht van de grote vraag van onze tijd: hoe op een duurzame manier voldoende voedsel te produceren voor een snelgroeiende wereldbevolking.”

UGent - TD

Meest recent

Meest recent