De Landgenoten zoekt 3.000 schenkers om biogrond te beschermen

Om in 2022 nog méér ruimte te maken voor de bioboeren van de toekomst, rekent De Landgenoten op de hulp van 3.000 mensen die een gift van 100 euro willen doen.
Om in 2022 nog méér ruimte te maken voor de bioboeren van de toekomst, rekent De Landgenoten op de hulp van 3.000 mensen die een gift van 100 euro willen doen. - Beeld: De Landgenoten

Om in 2022 nog méér ruimte te maken voor de bioboeren van de toekomst, rekent De Landgenoten op de hulp van 3.000 mensen die een gift van 100 euro willen doen. De Landgenoten lanceert daartoe op 13 oktober een grootschalige campagne met de slogan: Steek je geld in een bioveld.

Affiche-actie

Petra Tas, coördinator bij De Landgenoten legt uit: “We sturen deze week bijna 5.000 affiches uit naar onze achterban. We vragen hen om eentje op te hangen aan hun raam, op de toiletdeur in hun sportclub of aan de koffiemachine op het werk. Zo willen we ramen en deuren in heel Vlaanderen inpalmen met onze oproep: steek je geld in een bioveld. Om gronden aan te kopen en voorgoed te bestemmen als biogrond, hebben we middelen nodig. We verzamelen die doorlopend, via de verkoop van aandelen en via schenkingen. Op dit moment hebben we vele sterke aanvragen van bioboeren voor wie we grond willen aankopen. Deze campagne moet ons toelaten die aankopen vlot te realiseren en ook toekomstige aanvragen een kans te geven. We willen in 2022 opnieuw ons areaal aan gemeenschappelijke landbouwgrond flink doen groeien en zo bouwen aan een innovatieve gemeenschap waar we als maatschappij de vruchten van plukken.”

Grond kopen

De Landgenoten heeft zich sinds de oprichting in 2014 al geëngageerd tot de aankoop van 43 ha landbouwgrond voor 13 bioboerderijen. Het merendeel van die grond is al aangekocht. Voor een deel zoekt De Landgenoten nog naar extra geld. Zo bijvoorbeeld het tuinbouwbedrijf van Jarno Claeys, een doorgewinterde biologische groente- en fruitboer die tot nu toe nooit zekerheid had over de gronden waarop hij teelde. Jarno Claeys: “Dankzij De Landgenoten kan ik werken op een groter perceel dan dat ik eigenhandig zou kunnen aankopen. Ruimte is belangrijk voor een biologische aanpak. Om groenbemesters (planten die later als meststof dienen) te telen bijvoorbeeld, want biologisch telen betekent in de eerste plaats de bodem op punt krijgen.”

Maatschappelijke winst

Petra Tas van De Landgenoten geeft aan dat er volop maatschappelijke winst te rapen is met biologisch landbouw. “Biologisch bewerkte landbouwgrond verandert met de jaren van structuur en samenstelling. Er ontstaat meer bodemleven: kleine beestjes, schimmels en bacteriën gedijen goed in een bodem zonder kunstmest. De bodem wordt ook luchtiger. Planten kunnen er beter en dieper in wortelen. Water sijpelt makkelijker door naar de diepere waterlagen. Gezonde bodems helpen de boer bovendien om plagen en ziektes weg te houden en een ecosysteem te creëren dat vruchtbaar en veerkrachtig is. Daar plukken we allemaal de vruchten van.”

Loopbaanlange gebruiksovereenkomsten

Daarom koopt De Landgenoten met de hulp van duizenden burgers landbouwgrond voor bioboeren. Zij huren die aan een eerlijke prijs via loopbaanlange gebruiksovereenkomsten. Dat laat hen toe te investeren in de opbouw van natuurlijke bodemvruchtbaarheid, en in meer biodiversiteit op hun bedrijf. Als een boer met zijn activiteiten wil stoppen, zoekt De Landgenoten een nieuwe bioboer om de grond met zijn opgebouwde bodemvruchtbaarheid en versterkte ecosysteem te beheren. De Landgenoten beschermt dus biogrond nu en voor altijd.

Via www.delandgenoten.be kan je een gift overmaken aan het Fonds Vrienden van De Landgenoten, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Dit fonds werd opgericht door bevriende filantropen met als doel giften in te zamelen om De Landgenoten toe te laten gronden aan te kopen en voor altijd ter beschikking te stellen van gepassioneerde bioboeren.

De Landgenoten

Meest recent

Meest recent