Terugbetaling van de inhouding voor financiële discipline

In Vlaanderen wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro over 16.877 landbouwers verdeeld.
In Vlaanderen wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro over 16.877 landbouwers verdeeld. - Foto: Geralt op Pixabay

Voor de campagne 2019 werd in het kader van de financiële discipline 1,432635% ingehouden op het totale bedrag aan rechtstreekse inkomenssteun boven de 2.000 euro. Dit bedrag diende als crisisreserve. Deze crisisreserve werd in 2020 niet ingezet. Daardoor kunnen de lidstaten het teveel aan middelen opnieuw verdelen over de betrokken landbouwers. De herverdeling gebeurt op basis van de aangevraagde steun voor de campagne 2020.

In Vlaanderen wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro over 16.877 landbouwers verdeeld. Het terug te betalen bedrag bedraagt 1,26509845% van alle bedragen aan rechtstreekse inkomenssteun (basisbetaling, premie voor vergroening, herverdelingspremie, premie voor jonge landbouwer, premie voor de productie van vleeskalveren, premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij) boven de 2.000 euro van de campagne 2020.

In de tweede helft van oktober kan de landbouwer de gedetailleerde afrekening op het e-loket raadplegen.

Voor verdere informatie en eventuele vragen kunnen landbouwers best contact opnemen met hun buitendienst: http://lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-visserij/inkomenssteun

Meest recent

Meest recent