Startpagina Actueel

Brancheorganisatie moet Vlaamse varkenssector uit het slop trekken

Na uitgebreid overleg op het kabinet van Vlaams landbouwminister Hilde Crevits hebben Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, BFA en FEBEV een intentieverklaring ondertekend om samen de crisis in de varkenshouderij aan te gaan. De Brancheorganisatie Varken wordt hiervoor een belangrijk instrument

Leestijd : 2 min

De varkenssector beleeft moeilijke tijden. Door de Afrikaanse varkenspest enkele jaren geleden, de covid-crisis en de stijgende voedselprijzen krijgen de varkenshouders momenteel lage prijzen. Er is sprake van een marktfalen. Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits heeft de situatie onlangs op Europees en federaal niveau aangekaart. Op Vlaams niveau werd er 16 miljoen euro vrijgemaakt om de getroffen varkenshouders tegemoet te komen, ook hier zowel op korte termijn als met structurele maatregelen.

BO Varken wordt een strategisch platform voor de varkenssector

De landbouworganisaties, het Algemeen Boerensyndicaat en Boerenbond, de Federatie van het Belgische Vlees en de Belgian Feed Association hebben zich vandaag geëngageerd om in november een brancheorganisatie op te richten. Deze brancheorganisatie voor varkens, BO Varkens, wil uitgroeien tot een strategisch platform van de varkenssector. Ze verenigt de primaire productie, de eerste verwerking en de voedersector. Daarvoor kan ze ook internationale contacten en samenwerkingen opzetten.

Voordeel van zo’n erkenning is dat zij formeel het aanspreekpunt voor een hele sector is gezien er met de eerste 3 schakels van de keten tot betere en meer gecoördineerde keuzes kunnen komen. Zo zal hierin overleg over transparantie in prijzen en kosten voorzien worden en zullen zij gezamenlijk inspanningen leveren om de sector sterker te maken gezien deze schakels onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. In een tweede fase kunnen andere schakels van de keten zoals de vleesverwerkers of retail toetreden. Ook de toetreding van de Waalse landbouworganisatie FWA is mogelijk.

Alle schakels in de keten ‘engageren’ zich

Daarnaast heeft de hele sector, van primaire producenten tot en met retail zich geëngageerd een sectorbrede verduurzaming van de varkensketen te realiseren. De varkenssector staat immers voor grote uitdagingen op het vlak van productie, afzet en verduurzaming. Op vlak van verduurzaming, rendabiliteit, meerwaardecreatie en promotie dringt een doordachte aanpak zich op. Belangrijk is om de sector een toekomst op termijn te geven door gecoördineerd keuzes te maken waaraan iedere schakel zijn verantwoordelijkheid in opneemt.

Vlaams minister Hilde Crevits blijft ondertussen aandringen op een gecoördineerde actie van de Europese Unie. Vorige week kreeg ze daarvoor de steun van 23 lidstaten, maar Europa houdt momenteel de boot nog af. Minister Crevits wijst er nogmaals op dat de marktsituatie vandaag geen normale situatie is omwille van oorzaken die zich buiten de directe invloedsfeer van de varkenshouders bevinden.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Grote Modder op de Weg-borden zijn efficiënter

Akkerbouw Vorig jaar introduceerden de leverancier en de provincie West-Vlaanderen Modder op de Weg-borden die een stuk groter zijn dan de oorspronkelijke borden en dat blijkt een goede zet. Gemeentebesturen en landbouwers merken dat die grote borden efficiënter zijn in het waarschuwen van de andere weggebruikers.
Meer artikelen bekijken