Startpagina Actueel

Eén derde minder land- en tuinbouwbedrijven in vergelijking met 2005

Statistiek Vlaanderen maakte op gegevens van het Departement Landbouw & Visserij weer een overzicht van de land- en tuinbouw in 2020. Daaruit blijkt nog maar eens dat de verdere schaalvergroting toeneemt. Het aantal bedrijven daalt, maar de oppervlakte cultuurgrond per bedrijf is ook sterk gestegen.

Leestijd : 2 min

Het Vlaamse Gewest telde in 2020 23.225 land- en tuinbouwbedrijven, waarvan 77% met een beroepsmatig karakter. Dat laatste wil zeggen: met een standaardopbrengst van minstens 25.000 euro.

De standaardopbrengst: is de geldwaarde van de bruto landbouwproductie per eenheid tegen prijzen af boerderij en exclusief BTW. Er wordt geen rekening gehouden met subsidies. Ook specifieke kosten (zoals zaad, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, voeders en energie) worden niet afgetrokken.

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is ten opzichte van 2005 met ongeveer één derde teruggelopen.

Oppervlakte cultuurgrond

Tussen 2005 en 2020 is de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf met bijna de helft gestegen: van 18,3 ha in 2005 tot 26,9 ha in 2020. Dat geeft aan dat vooral kleinere bedrijven stoppen, wat leidt tot een voortdurende schaalvergroting.

42-3318-AREAAL

Bedrijven in omschakeling: om van een gangbaar bedrijf een biologisch bedrijf te maken, moet de boer 'omschakelen'. Als de boer de bioregels volgt en de controleorganisatie hem een certificaat uitreikt, is de boer na 1 jaar gecertificeerd ‘in omschakeling naar bio’.

Na 2 jaar (eenjarige gewassen als bijvoorbeeld groenten) of 3 jaar (meerjarige gewassen als bijvoorbeeld pitfruit) krijgt de boer dan het officiële biocertificaat van de controleorganisatie en mag hij zijn product als biologisch verkopen.

Ook de evolutie van de gemiddelde veebezetting per bedrijf wijst op een schaalvergroting. Het gemiddeld aantal grootvee-eenheden per bedrijf en de gemiddelde grootte van de veestapel per gespecialiseerd rundvee-, varkens- en pluimveebedrijf stegen tussen 2005 en 2020 continu (zie tabel).

De gemiddelde oppervlakte per landbouwbedrijf ligt het hoogst in de gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant en Limburg en het laagst in West- en Oost-Vlaanderen.

Eind 2020 waren er in het Vlaamse Gewest 593 biologische landbouwbedrijven actief, inclusief de bedrijven in omschakeling. Dat is een toename met 31 biobedrijven tegenover 2019. Tussen 2005 en 2020 is het aantal biobedrijven met 151% gestegen.

De biobedrijven bewerkten eind 2020 samen 9.124 hectare, waarvan 6.982 hectare biologisch areaal en 2.142 hectare areaal in omschakeling. Dat is een toename van 5% tegenover 2019. Eind 2020 bewerkten de biobedrijven ongeveer 1,5% van het volledige landbouwareaal.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Thomas More-studenten ruilen 5 dagen hun leslokaal in voor hal 7

Agribex De sector heeft een acute nood aan deskundige werkkrachten die thuis zijn in landbouwmechanisatie. Het beroep wordt daarom extra in de kijker gezet in hal 7 op het thema-eiland Workshop Live tijdens Agribex. Studenten Landbouwmechanisatie van de Thomas More-hogeschool zullen er dagelijks aan de slag zijn.
Meer artikelen bekijken