De evolutie van de veestapel in Vlaanderen

Sinds 2005 schommelt het totaal aantal varkens rond 6 miljoen.
Sinds 2005 schommelt het totaal aantal varkens rond 6 miljoen. - Foto: LBL

Over de hele periode 2005-2020 is de melkveestapel met 13% gegroeid, terwijl de zoogkoeienstapel met 27% is gekrompen. Het hoogste aantal runderen per hectare is te vinden in West-Vlaanderen en de Noorderkempen. Ook in het Meetjesland, het Waasland, het Pajottenland en Noord-Limburg ligt de veedichtheid runderen relatief hoog. In 2020 waren er in het Vlaamse Gewest 5,83 miljoen varkens. Sinds 2005 schommelt het totaal aantal varkens rond 6 miljoen. Het aantal zeugen daalt al geruime tijd en lag in 2020 33% lager dan in 2005. West-Vlaanderen kent het hoogste aantal varkens per hectare.

Ook in het Meetjesland, het Waasland, de Noorderkempen en Noord-Limburg ligt de veedichtheid varkens eerder hoog. Het Vlaamse Gewest telde in 2020 45,59 miljoen stuks pluimvee. Bij pluimvee is in de meeste recente jaren wel een sterke groei merkbaar, vooral bij vleeskippen. Tussen 2005 en 2020 kende het aantal vleeskippen een groei van 75%. Het hoogste aantal stuks pluimvee per hectare is te vinden in West-Vlaanderen en de Noorderkempen. Ook in het Meetjesland, het Waasland en Noord-Limburg ligt de veedichtheid pluimvee eerder hoog.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent