Startpagina Edito

Edito: Afbouw van de veestapel lijkt een wondermiddel

Dé oplossing voor het klimaatprobleem lijkt volgens sommige experts vooral te vinden in de land- en tuinbouw. Nieuwe voorstellen bepleiten vooral een forse afbouw van onze veestapel. Dat lijkt goed te passen in het totaalpakket van nijpende problemen van het departement Omgeving.

Leestijd : 2 min

Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is de veehouderij verantwoordelijk voor minder dan 6% van de uitstoot van broeikasgassen. En dat percentage kan – en zal – ongetwijfeld nog dalen. Met het uitdokteren hoe de land- en tuinbouw nog verder kan bijdragen aan het verminderen van die uitstoot is dus niks mis mee. De sector heeft de voorbije jaren hieromtrent trouwens al ferme inspanningen gedaan.

Eind vorige week zagen we echter weer ronkende krantenkoppen die een straffe afbouw van de veestapel propageren. Deze artikels deden de (blijkbaar nog niet gepubliceerde) studie van professor emeritus Wannes Keulemans van de KU Leuven uit de doeken. Deze studie werd gemaakt ter voorbereiding van de komende ministerraad die in teken staat van het klimaat.

Professor Keulemans – tijdens zijn carrière als hoogleraar een ware expert in de fruitteelt – werpt zich sinds enkele jaren ook op als deskundige over voedsel en het klimaat. Daarbij spaart hij de Vlaamse veehouderij niet. Hij presenteert nu dus een scenario waarbij de varkens-, pluimvee-, melkvee- en vleesveesector respectievelijk met 15, 10, 25 en 20% moeten krimpen om zo de broeikasgasuitstoot te beperken. Dergelijke afbouw van de veestapel zou voor een vermindering van 1 miljoen ton CO2-equivalent zorgen.

Merkwaardig in dit kader is de afbouw van de pluimveesector. Pluimvee is nochtans geen betrokken partij in de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast kregen we recent heel mooie cijfers over de duurzaamheidsaanpak van de melkveehouderij. In deze sector daalde de koolstofvoetafdruk op 20 jaar met 30%. En ja, die cijfers kwamen vanuit de sector zelf, maar ze zijn daarom niet minder correct. Feit is ook dat onze vleesveerassen gerenommeerd zijn voor hun efficiënte – dus duurzame – vleesproductie.

Maar de klimaatexperten koppelen de inkrimping van de veestapel ineens ook aan een eiwittransitie. Daarbij zal een groot gedeelte van onze eiwitten niet langer van dierlijke oorsprong zijn. De resultaten van dit rapport passen bovendien in het totaalpakket van het departement Omgeving. Daar ligt het verminderen van de stikstofuitstoot immers nog op tafel. Minder veeteelt betekent ook minder fijnstof en het vergroot de biodiversiteit...

Nu we toch bezig zijn... kan de afbouw van de veehouderij misschien nog een of ander probleem oplossen? Zoals onze voorkeur voor lokaal lekkers en werkgelegenheid?

Anne Vandenbosch

Lees ook in Edito

Edito: Europese theorie versus Vlaamse praktijk

Edito De theorie van het Europese politieke beleid botst wel eens met de Vlaamse realiteit. Het is jammer dat het vaak maar blijft botsen en dat oplossingen ver weg liggen. Er gaat zo niet enkel kostbare tijd verloren, maar ook motivatie en kennis.
Meer artikelen bekijken