Startpagina Aardappelen

PCA geeft advies bij komende aardappelbewaring

De aardappeloogst is nog niet voor iedereen voorbij. Veelal omwille van moeilijke rooiomstandigheden, beschikbaarheid van machines of grote arealen. Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) geeft hierbij alvast gouden advies voor de komende aardappelbewaring.

Leestijd : 3 min

Waar er al aardappelen eventjes in bewaring liggen, zitten ze er over het algemeen goed en droog bij. De omstandigheden om drogend te ventileren waren dan ook ideaal, bemerkt PCA. Na een periode van 2 à 3 weken wondhelen kan er stilaan gedacht worden aan inkoelen.

Ook met het oog op de kiemremming is het aangewezen al voorzichtig wat in te koelen tegen de eerste behandeling. Kieming wordt immers bevorderd door hoge temperaturen. Koel geleidelijk aan in, luidt het advies van PCA.

Andere startsituatie dan vorig jaar

Dit jaar lijkt het er op dat de situatie beter onder controle is dan vorig jaar aan het begin van het bewaarseizoen. Na een droge zomer in 2020 kwamen de aardappelen heel kiemlustig in de bewaarloods en was ook de behandeling met maleïnehydrazide (MH) niet overal gelukt.

Dit jaar is een ander jaar dat een andere startsituatie oplevert. Het PCA benadrukt dat de teler dagelijks zijn aardappelloods moet opvolgen om te controleren op beginnende kieming en nu al een strategie voor de kiemremming moet hebben.

Voor alle producten geldt dat de aardappelen droog moeten liggen vooraleer er gestart kan worden met foggen.

Foggen

1,4Sight (dimethylnaftaleen) is een kiemrustverlenger en moet dus ingezet worden voor er kieming aanwezig is. Het middel zorgt dat aardappelen die in rust zijn kort na de veldfase, ook in rust blijven.

Eens een partij wakker is, is het moeilijk om met 1,4Sight het kiemproces weer te stoppen. Het PCA geeft hier het gouden advies mee om preventief te behandelen met 1,4Sight. “Doe een toepassing van zodra de eerste kiemingstekenen verschijnen!”

Door een correcte behandeling telkens vóór de kieming op gang komt, kunnen de aardappelen gedurende een volledig bewaarseizoen kiemvrij gehouden worden.

Argos en Biox-M zijn beide natuurlijke oliën die de eigenschap hebben om aanwezige kiemen af te branden. Voorwaarde is wel dat de dosis hoog genoeg is en dat het middel de kans krijgt om voldoende in contact te komen met de kiem. Zo niet, groeit de kiem verder door en wordt ze te lang om nog te kunnen afbranden, ervaarde het PCA reeds.

Nu is het uiteraard te laat maar ze geven aan dat een veldtoepassing met MH een belangrijke ondersteuning vormt voor een geslaagde kiemremming met Argos of Biox-M.

Zowel met Argos als Biox-M moet er gestart worden, als de kiemen 1 à 2 mm (max. 5 mm) groot zijn. In dit stadium zullen de kiemen na enkele dagen zwart worden. Hoe groter de kiemen, hoe moeilijker het is om ze te vernietigen!

Gereduceerde interne ventilatie

Tijdens en na de toepassing van Argos, Biox-M en 1,4Sight moet er intern geventileerd worden aan een gereduceerd debiet (50%). Vorig jaar zijn heel wat toepassingen gebeurd aan een té hoog debiet, met slecht resultaat ervaarde het PCA.

Hun advies is om intern te ventileren aan verminderd debiet tot wanneer de nevel volledig neergeslagen is. Na de toepassing moet de loods gedurende 48 uren gesloten blijven. Af en toe mag er intern geventileerd worden.

Wachttermijn

Ook bij de toepassing van kiemremmers mogen we de wachttermijn niet uit het ook verliezen. Bij 1,4Sight bedraagt deze 30 dagen. Voor telers die frequent afleveren of thuis verkopen kan dit een probleem zijn.

Argos heeft geen wachttijd. Er wordt evenwel aangeraden na de toepassing 48 u te wachten vooraleer uit te schuren.

Voor Biox-M bedraagt de wachttermijn officieel 6 dagen, maar om de meeste muntgeur kwijt te geraken is het aangewezen de aardappelen ten vroegste na 12 dagen te consumeren/verwerken.

Ethyleengas

Naast voornoemde middelen is er ook nog het Restrain-concept. Hierbij zet een generator ethanol om in ethyleen. Dat is een zeer vluchtig gas dat in de bewaarloods gebracht wordt en zich gemakkelijk een weg zoekt tussen de aardappelen.

Ethyleen vertraagt de kieming en hun lengtegroei. Er worden dus kiemen gevormd, maar ze blijven kort en dik. Bij aflevering vallen de kiemen er af.

Ook de behandeling van Restrain wordt opgestart nadat de knollen droog zijn en op streeftemperatuur zitten.

Vanggewassen

Voor aardappeltelers herinneren we graag de verandering in uiterste inzaaidatum van vanggewassen na late aardappelen. Door de specifieke omstandigheden van het seizoen ligt deze datum op 31 oktober. De inzaai moet wel gebeuren binnen de 72 uur na oogst.

PCA - TD

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken