Startpagina Edito

Edito: Klimaatmaatregelen lukken enkel op wereldschaal

Op 31 oktober startte in het Schotse Glasgow de 26ste internationale klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26). Twee weken lang vergaderen en overleggen wereldleiders, klimaatspecialisten en belanghebbenden hoe we de klimaatopwarming binnen de perken kunnen houden. Vraag is of de grootmachten aan hetzelfde zeel zullen trekken.

Leestijd : 2 min

In het kader van deze COP26 deden het internationale marktonderzoekbedrijf Ipsos en Nederlandse publieke omroep NOS in oktober een enquête bij onze noorderburen. Hieruit blijkt dat het merendeel van de Nederlanders – 69% – zich zorgen maakt over het klimaat. Bijna 80% van de ondervraagden is er voorstander van dat privébedrijven hun CO2-uitstoot moeten aanpakken. Maatregelen die burgers mogelijk zelf geld kunnen kosten, zoals een vleestaks (22%), zijn veel minder populair. De ondervraagde Nederlanders zijn evenwel verdeeld over het inkrimpen van de veestapel om de uitstoot van stikstof terug te dringen: 32% vindt dit een goed idee, terwijl 35% tegen is. Wanneer het gaat om het gedwongen onteigenen van boeren zijn ze eensgezinder. Ruim de helft van alle Nederlanders is tegen het verplicht uitkopen van boeren door de overheid, een vijfde is voor.

En in ons land? De laatste publieksenquête over het klimaat in ons land dateert al van... 2017. Jammer genoeg zijn er geen nieuwe resultaten bekend, de vorige 4 edities werden nochtans om de 4 jaar uitgevoerd. 85% van de Belgen beschouwde in 2017 de klimaatverandering als een probleem dat dringend aangepakt moet worden. In een recentere internationale studie, de Eurobarometer, werd tussen half maart en half april gepeild naar de manier waarop Europeanen tegen de klimaatverandering aankijken. Volgens een kwart van de Belgische respondenten is het veranderende klimaat het grootste actuele probleem. Grote verschillen in de cijfers naargelang de studie dus, zowel binnen ons land als tussen landen onderling.

Alhoewel de timing van de COP26 al heel lang bekend is – het is zelfs een uitgestelde top van 2020 – zat op het moment van de start van de klimaattop de Vlaamse regering nog rond de tafel om een Vlaams klimaatplan uit te dokteren. Alhoewel uit de eerste echo’s van dit overleg geen doemscenario’s voor de landbouw werden geuit, zal de sector zeker ook zijn steentje moeten bijdragen. Ons land moet immers voldoen aan de Europese ‘Van boer tot bord’-aanpak.

Op wereldvlak liggen de visies mijlenver uit elkaar. Wanneer grootmachten zoals China, Australië, VS, Rusland, India... opnieuw een pas op de plaat maken, is het einddoel nog ver weg. Door te vegen voor eigen deur kan men Europa alvast geen verwijten maken, maar alleen kan ons continent het klimaat niet redden!

Anne Vandenbosch

Lees ook in Edito

Edito: Het kan ook anders...

Edito ‘Het kan ook anders’, is een zin uit het bekende liedje ‘De Tegenpartij’ van Clouseau en tevens een boektitel van de Amerikaanse psycholoog Adam Grant. Wie de uitspraak ook gebruikt, het is een zin met een boodschap!
Meer artikelen bekijken