Gras onderzaaien in maïs krijgt meer en meer interesse

Onderzaai van gras bij maïs.
Onderzaai van gras bij maïs. - Foto: B3W

De maïsoogst was toen volop aan de gang. Door de uitzonderlijke omstandigheden van 2021 was – zelfs met uitstel van de toegelaten zaaidatum – een tijdige inzaai van een vanggewas niet evident.

In dergelijke omstandigheden kan het onderzaaien van gras in maïs een oplossing bieden, aangezien dit ook in aanmerking komt als vanggewas. Eind september had B3W op de Werktuigdagen een demoveld aanliggen waarbij de resultaten van verschillende zaaitijdstippen en grassoorten werden getoond.

Toegenomen interesse

Uit de gesprekken met de vele bezoekers aan het demoveld bleek er veel interesse te zijn in de techniek. Het feit dat men kort voor het oogsten eens fysiek de verschillende mogelijkheden van deze techniek kon zien, werd goed gesmaakt. In het demoveld lag ook één deel aan waarbij het niet correct uitvoeren van de techniek werd getoond, met een duidelijk lagere maïsopbrengst. Informeer je correct is dus onze boodschap.

De redenen die de landbouwers aangaven om er niet mee aan de slag te gaan, waren uiteenlopend: het niet kunnen oogsten van een snede het volgende voorjaar, het ontbreken van kennis, de nodige mechanisatie, onkruidbestrijding en probleemgrassen, en de onzekerheid over de kans op slagen.

Toch stonden de meeste landbouwers er wel voor open om ermee aan de slag te gaan. Vooral de mogelijkheid om zo te voldoen aan de vanggewassen en aan het verlagen van het nitraatresidu waren naast het aanbrengen van organische stof de redenen om de techniek toe te passen. Om de stap effectief te zetten, werden vooral het beschikken over de juiste mechanisatie en de nood aan begeleiding naar voren geschoven.

Ook een duidelijker wetgevend kader rond vanggewassen werd vernoemd. Op het terrein is er onzekerheid over wanneer het ondergezaaide gras effectief in aanmerking komt als vanggewas. De voornaamste zorgen waren: wat als het gras niet opkomt door droogte, wanneer staat er voldoende gras, wat als bij de oogst het gras wordt stuk gereden?.

De demovelden toonden gelijktijdige inzaai van het gras en zaai van gras na opkomst van de maïs.

Gelijktijdige inzaai van het gras

Dit is op zich de praktisch meest haalbare methode. Hierbij kun je eerst het gras inzaaien om vervolgens de maïs door te zaaien. Van groot belang hierbij is het juiste type gras aan de juiste zaaidichtheid. In het demoveld werd gebruikgemaakt van rietzwenkgras aan een zaaidichtheid van 20 kg/ha. Dit gaf in 2021 een mooi resultaat zonder een negatief effect op de maïsopbrengst.

Wil je echter meer zekerheid om geen maïsopbrengst te verliezen, dan zaai je beter geen gras in de maïsrij. Dit kan met een aangepaste zaaimachine die de maïs en het gras gelijktijdig inzaait. Een andere mogelijkheid is om bij het vooraf inzaaien van het gras iedere 75 cm de zaairij van de zaaimachine dicht te zetten. Het gebruik van een gps is hierbij wel een noodzaak om nadien de maïsrij in de niet met gras ingezaaide strook te kunnen zaaien.

In de demovelden toonden we ook hoe het niet moet. We zaaiden Italiaans raaigras gelijktijdig met de maïs: de maïs werd duidelijk beconcurreerd door het gras.

Het niet correct uitvoeren van de techniek geeft een duidelijk lagere maïsopbrengst. Informeer je correct is dus de boodschap.
Het niet correct uitvoeren van de techniek geeft een duidelijk lagere maïsopbrengst. Informeer je correct is dus de boodschap. - Foto: B3W

Zaai van het gras na opkomst van de maïs

Bij het zaaien van het gras na de opkomst van de maïs is er geen concurrentie van het gras, omdat het pas tussen het 5- en 10-bladstadium wordt ingezaaid. Op dit moment dient wel een vlugger groeiende grassoort gebruikt te worden. Zaai je rond het 5-bladstadium kan dit met Engels raaigras, zaai je rond het 10 bladstadium, dan maak je beter gebruik van Italiaans raaigras.

Infofiche beschikbaar

Voor meer info kan je de infofiche ‘gras in onderzaai maïs’ raadplegen op de kennisdatabank van de B3W-website (www.b3w.vlaanderen.be). Hiervoor navigeer je via kennisdatabank naar melkveehouderij en zo naar de rubriek groenbedekkers.

Bram Van Nevel, Anneline

Brouckaert en Brecht Catteeuw, B3W

Meest recent

Meest recent