Geen tekort aan kalkoenen tijdens Kerstmis in VK

Geen tekort aan kalkoenen tijdens Kerstmis in VK

Door de brexit en de coronacrisis hebben heel wat buitenlandse arbeidskrachten het Verenigd Koninkrijk verlaten, om terug te keren naar hun thuisland. Dit leidde tot tekorten in verschillende sectoren, waaronder de transportsector en in de slachthuizen. Daarbovenop kwam nog de dure gasprijs, die op zijn beurt kunstmestfabrieken noopte tot een tijdelijke sluiting en dat had dan weer een impact op de productie van CO2, dat nodig is om de dieren te slachten.

De Britse regering beloofde maatregelen, zoals de toekenning van duizenden tijdelijke werkvisa voor buitenlanders. Daarvan zouden nu zo'n 2.000 à 3.000 zijn ingenomen, aldus de BPC. Dat zijn er minder dan beoogd maar toch voldoende om de tekorten op te vangen, luidt het in de Britse media.

Volgens BPC-vertegenwoordiger Richard Griffiths zal iedereen die dat wil een kalkoen kunnen kopen, al verwacht hij wel minder keuze dan andere jaren. "De productie werd gestroomlijnd en de variëteiten beperkt", klinkt het.

"Kerstmis is gered", getuigt een Britse kweker van kalkoenen tegenover BBC, maar hij betreurt wel dat de regering zo laat in gang is geschoten om het probleem van tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen. Bovendien vreest hij dat het probleem elk jaar zal terugkeren, want het gaat nu eenmaal om seizoensarbeid.

Belga

Meest recent

Meest recent