Startpagina Actueel

EU wil ontbossing stoppen, duurzaam afvalbeheer innoveren en bodems gezonder maken

In het kader van de Green Deal heeft de Europese Commissie 3 nieuwe initiatieven goedgekeurd. Het gaat om ontbossing, innoverend afvalbeheer en gezondere bodems.

Leestijd : 2 min

De Europese Commissie stelt een nieuwe verordening voor om door de EU veroorzaakte ontbossing en aantasting van bossen aan banden te leggen. Als we van 1990 tot 2020 tellen, is de wereld 420 miljoen ha bos verloren, een gebied dat groter is dan de Europese Unie zelf.

Strengere regels voor uitvoer van afval

De voorgestelde nieuwe regels zouden garanderen dat de producten die EU-burgers kopen, gebruiken en consumeren op de EU-markt niet bijdragen aan wereldwijde ontbossing en bosdegradatie. De belangrijkste drijvende kracht achter deze processen is de uitbreiding van de landbouw, gekoppeld aan grondstoffen soja, rundvlees, palmolie, hout, cacao en koffie, en sommige van hun afgeleide producten.

De Europese commissie zet verder in op circulaire economie en maakt strengere regels voor de uitvoer van afval. De uitvoer van afval naar niet-OESO-landen wordt beperkt en alleen toegestaan als derde landen bereid zijn bepaalde afvalstoffen in ontvangst te nemen en deze duurzaam te beheren. Verder besliste de Europese commissie om meer aandacht te besteden aan een gezonde bodem voor mens, natuur en dier.

Ontbossing wordt vaak ingesteld om goedkoper voedsel te produceren

Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere is tevreden dat Europa de duurzame ambities op het vlak van ontbossing heeft bijgesteld. “Vaak wordt ontbossing ingesteld in andere delen van de wereld om goedkoper voedsel te produceren waardoor een ongelijk speelveld ontstaat.”

In de strijd tegen de klimaatverandering zijn de vele landbouwgronden in Europa een troeft, vindt Tom Vandenkendelaere. “Met dit Europees wetsvoorstel wordt een belangrijke stap vooruit gezet om gezonde grond beter te beschermen. Door bodemherstel kunnen we meer koolstof uit de lucht halen en vasthouden.”

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Sensor in geitenmaag kan rendement bedrijf verhogen

kleinvee De melkgeitenhouderij groeide de voorbije jaren aanzienlijk. Een gemiddeld bedrijf heeft meer dan 1.000 dieren. Daarom zou een automatische meting van de gezondheid, en voornamelijk de penswerking, zeer welkom zijn om de veestapel zo productief en winstgevend mogelijk te houden. Speciaal voor geiten ontwikkelde men binnen het Bolucap-project een pensbolus.
Meer artikelen bekijken