Milcobelprijs stijgt naar recordhoogte

Milcobel voert voor de twaalfde keer op rij een stijging door van de melkprijs, en bereikt daardoor een recordhoogte.
Milcobel voert voor de twaalfde keer op rij een stijging door van de melkprijs, en bereikt daardoor een recordhoogte. - Foto: Milcobel

De prijs van 42,50 euro per 100 l is samengesteld uit de standaardprijs van 40,50 euro/100 l, aangevuld met een getrouwheidspremie voor deze maand van in totaal 2 euro/100 l. Dit betekent dat de standaardprijs deze maand met niet minder dan 3,30 euro per 100 l stijgt. Daarnaast ontvangen de leden die niet in opzeg zijn op het moment van uitbetaling van deze premie, bovenop de lopende getrouwheidspremie van 0,30 euro/100 l een extra getrouwheidspremie van 1,70 euro per 100 l op de in december geleverde liters.

Dit komt overeen met een reëel uitbetaalde melkprijs van 45,82 euro/100 l voor een bedrijf met een vetgehalte van 43 g/l, een eiwitgehalte van 35 g/l en maximale premies voor kwaliteit, duurzaamheid en hoeveelheid.

Extra getrouwheidspremie van 1,70 euro voor december 2021

“Milcobel heeft een sterke transformatie afgelegd de voorbije maanden, en de resultaten daarvan zijn zichtbaar. Met het eindejaar in zicht willen we daarom onze trouwe leden, die Milcobel ook zijn blijven steunen toen het minder ging, bedanken en onze waardering uitspreken voor de samenwerking en het vertrouwen dat zij in ons stellen. Op basis van onze voorlopige resultaten belonen we hen daarom met een extra getrouwheidspremie van 1,70 euro/100 l op de in december 2021 geleverde melk”, klinkt het.

Coöperatieve teruggave stijgt met 20 cent

Bovendien verhoogt Milcobel ook de coöperatieve teruggave – ook uitsluitend geldig voor leden die niet in opzeg zijn op het moment van uitbetaling de teruggave – op de geleverde liters melk in 2021 voor de tweede maal, ditmaal van 0,70 euro/100 l naar 0,90 euro/100 l. Ook in november werd een stijging doorgevoerd, namelijk van 0,35 naar 0,70 euro/100 l. Hiermee zal het overgrote deel van de leden aan de kapitaalsbijdrage kunnen voldoen.

Er zal in 2022 op de totaliteit van de door de leden gestorte kapitaalsinbreng ook opnieuw een voorstel tot dividenduitkering aan de Algemene Vergadering voorgelegd worden.

Knap resultaat

Milcobel verhoogde het voorbije jaar elke maand zijn melkprijs. Door deze twaalfde prijsstijging op rij wordt over de voorbije 12 maanden een standaard melkprijsverhoging gerealiseerd van 13,50 euro per 100 l, plus dus in december 1,70 euro/100 l voor leden die niet in opzeg zijn.

Na een periode van erg lage prijzen in 2020 was er in januari een eerste melkprijsverhoging van 1,40 euro per 100 l. Daar kwam in februari 0,50 euro bij, in maart 2,10 euro, in april en mei telkens nog eens 1 euro en in juni 0,75 euro. De stijging in augustus bedroeg 20 cent, in september 25 cent, in oktober en november telkens 1,50 euro per 100 l. De huidige stijging van 3,30 euro brengt het totaal dus op 13,50 euro per 100 l.

Volgens de zuivelcoöperatie kon dit knap resultaat neergezet worden dankzij de sterk aangetrokken internationale zuivelmarkten, de duidelijke strategie met focus op producten met meer toegevoegde waarde en de doorgedreven besparingsinspanningen van het afgelopen jaar.

Anne Vandenbosch

Meest recent

Meest recent