Bladschimmelziekten in bieten herkennen: enkele tips

Dit jaar kwam er veel cercospora voor in  de bietenvelden.
Dit jaar kwam er veel cercospora voor in de bietenvelden. - Foto: Hooibeekhoeve

De 4 belangrijkste ziekten die een landbouwer kan tegenkomen zijn cercospora, witziekte, roest en ramularia. Voor deze ziekten is het belangrijk om waarnemingen uit te voeren, zodanig dat er tijdig een behandeling uitgevoerd kan worden. Daarnaast heb je nog 2 andere vaak voorkomende ziekten, namelijk pseudomonas en vergelingsziekte. Deze ziekten kunnen aanwezig zijn vanaf juni. Cercospora, witziekte en ramularia zijn doorgaans mogelijk vanaf eind juli. Roest komt algemeen wat later in het seizoen tot uiting.

Roest en witziekte makkelijker te herkennen

Roest lijkt zelf iets makkelijker te herkennen. Op de bladeren zijn immers kleine roodoranje bruine oneffenheden te zien. “Het zijn net oranje puistjes op het blad”, geeft Eline Vanhauwaert van het KBIVB mee. Erna drogen de bladeren uit. Witziekte heeft ook een typisch uitzicht. Eerst zie je kleine witte pluisjes op het blad, dat in een volgende fase snel kan uitbreiden tot een volledige bedekking van het bladoppervlak. Het kan op beide kanten van het blad te zien zijn, maar het gaat niet door het blad. “Op een droog blad is dit goed te zien wanneer je het blad onder een zeker hoek houdt en met de richting van het blad mee kijkt: je kan de schimmel op het blad zien fonkelen.” Ook hier drogen de bladeren achteraf uit.

Cercospora, ramularia of pseudomonas?

Cercospora en ramularia, maar ook pseudomonas zijn iets moeilijker van elkaar te onderscheiden. Om de symptomen van elkaar te onderscheiden heb je een loep nodig. Bij de 3 ziekten zijn de symptomen vlekken op het blad. Bij cercospora zijn de vlekken grijsachtig in het centrum en zijn ze eerder rond. De vlekken zijn ook duidelijk afgelijnd met een donkerbruin-roodachtige rand. Bij ramularia zijn de vlekken lichtbruin en hebben ze een bruine rand. Bij pseudomonas zijn de vlekken bruinachtig tot zwart, en hebben ze een onregelmatige vorm. “Die omschrijving kan gebruikt worden, maar op kleur en vorm alleen afgaan, kan foute conclusies opleveren”, wordt meegegeven.

Je kan het best een loep gebruiken, is het advies. In de vlekken zijn bij cercospora zwarte puntjes te bemerken, terwijl bij ramularia er in het centrum witte puntjes te zien zijn. Deze puntjes komen overeen met de sporendoosjes van beide schimmels. Naast deze puntjes kan er ook wit mycelium teruggevonden worden bij beide schimmels. Bij deze schimmelziekten is gepast behandelen aangeraden. “Weet dat cercospora afkomstig is van het eigen perceel of van naburige percelen, en dat het zich verspreidt over zeer korte afstanden. Die haarden kan je ook herkennen in het veld.”

Als je met pseudomonas te maken hebt, zie je geen sporendoosjes in het midden, zoals bij cercospora. Pseudomonas is immers een bacterie. “De symptomen kunnen al te zien zijn vanaf juni en dit voornamelijk na een onweer of hagelbui, normaal gezien droogt het centrum uit en scheurt het.” Een behandeling tegen pseudomonas is niet nodig. De bladeren met symptomen zullen vervangen worden door nieuwe frisse bladeren.

En vergelingsziekte?

Vergelingsziekte ten slotte is afkomstig van een virus dat wordt overgedragen door bladluizen. Daarom is het belangrijk om in het voorjaar waarnemingen uit te voeren naar de aanwezigheid van bladluizen in het veld en om een insecticidebehandeling uit te voeren indien nodig. Vergelingsziekte wordt gekenmerkt door geelverkleuring van de bladeren. Ook andere biotische en/of abiotische stressfactoren kunnen aan de basis liggen van geelverkleuring, zoals magnesiumgebrek, zuurstofgebrek na zware regenval, aantastingen van wantsen in de hoofdnerf van de bladeren…Symptomen van vergelingsziekte kunnen onderscheiden worden van andere stressfactoren door het kraken van de bladeren. Er zal namelijk een typisch knapperig geluid te horen zijn bij het breken van een blad met symptomen van vergelingsziekte.

Marlies Vleugels

Meest recent

Meest recent