Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Veurne

Zowel bij pluimvee als bij wilde vogels werd in België dit jaar vogelgriep vastgesteld.
Zowel bij pluimvee als bij wilde vogels werd in België dit jaar vogelgriep vastgesteld. - Foto: LBL

Het FAVV geeft aan dat de nieuwe zones bovenop de zones komen die begin december werden afgebakend naar aanleiding van besmettingen in Alveringem en net over de grens in Frankrijk. Het gaat dan over de gemeenten Warhem, Winnezeele, Rexpoede, Wormhout en Herzeele.

In al deze zones zijn bijkomende maatregelen genomen om vogelgriep te bestrijden. Het gaat onder meer om een verbod op het verplaatsen van pluimvee, andere vogels en broedeieren. Doorvoer is wel toegelaten. Daarnaast moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. Wie ziektetekens bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, moet een dierenarts raadplegen.

Derde uitbraak in België

Volgens Hélène Bonte is dit het derde geval van vogelgriep op een commercieel bedrijf dit jaar. Een andere uitbraak was gesitueerd in Alveringem, waar begin deze maand een besmettingshaard van H5N1 werd vastgesteld. Alveringen en Veurne liggen op zo’n 10 kilometer van elkaar. De tweede uitbraak vond plaats in Ravels in de provincie Antwerpen.

Daarnaast werden op meerdere plaatsen in België vogelgriep vastgesteld bij wilde vogels. “Dit wijst erop dat er opnieuw veel vogelgriepvirus bij wilde vogels circuleert”, aldus het FAVV.

Sinds midden november geldt voor het hele land een ophokplicht, ook voor particulieren. Bij een verhoogde sterfte of ziektesymptomen, moet een dierenarts gecontacteerd worden. Wandelaars die een dode wilde vogel opmerken, worden gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800/99.777.

Vogelgriep

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Meer informatie over de zones en bijkomende maatregelen is beschikbaar op het persbericht van het FAVV en via deze link.

Belga - MV

Meest recent

Meest recent