Gecoördineerd plan voor korte keten in Vlaanderen in de maak

Vlaams minister Hilde Crevits werkt aan een nieuw gecoördineerd plan rond de korte keten.
Vlaams minister Hilde Crevits werkt aan een nieuw gecoördineerd plan rond de korte keten. - Foto: LBL

Het departement Landbouw & Visserij houdt binnen het Landbouwmonitoringsnetwerk de boekhouding van een 600-tal bedrijven bij. In totaal heeft bijna 20% van deze bedrijven in meerdere of mindere mate een korteketenactiviteit.

In een eerste diepgaande analyse heeft de administratie rond de economische meerwaarde van de korte keten de hoevezuivelverwerking onder de loep genomen. “Er werd gekeken naar opbrengst, vaste en variabele kosten, de vergoeding voor eigen arbeid en de economische meerwaarde in de prijsvorming”, antwoordt Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) op een vraag van Arnout Coel (N-VA) in de commissie Landbouw.

De eerste resultaten daarvan werden overlopen met het Steunpunt Korte Keten. Er werden gelijkaardige resultaten verkregen. “Momenteel kijkt mijn administratie hoe deze cijfers op een frequente en gestructureerde manier kunnen worden gerapporteerd aan het publiek.”

Al in 2011 een plan

Verder wordt ook het ILVO-project DjustConnect verder uitgewerkt. Op dit moment maken al verschillende bedrijven en toepassingen binnen de melkveehouderij actief gebruik van DjustConnect om data uit te wisselen. Op Interpom in Kortrijk Xpo werden de eerste toepassingen in de aardappelen aan de telers voorgesteld. En de winnende app in de Hackathlon van Digitaal Vlaanderen rond korte keten wordt door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), in samenwerking met het departement Landbouw & Visserij en Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), verder ontwikkeld.

Chris Groenwegen (Groen) merkte verder op dat er al in 2011 een strategisch plan korte keten was, maar dat daaraan weinig uitvoering werd gegeven. “Het is belangrijk dat alle initiatieven in een plan worden gestoken waar iedereen kennis van heeft en waar iedereen zich achter schaart.”

Minister Crevits verwees in dit debat ook nog een naar de eerdere lancering van de ILVO-VerdienWijzer. “In de komende maanden zetten we een heel traject op om zoveel mogelijk boeren te bereiken en zeker de jonge boeren. Maar het is voor iedereen interessant.” Er wordt ook verder gewerkt aan de opmaak van een nieuw gecoördineerd plan rond die korte keten. “Alle puzzelstukken worden samengebundeld”, aldus nog de minister.

LV

Meest recent

Meest recent