Startpagina Wetgeving

VLM roept op om graskruidenstroken niet te betreden

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) merkt dat graskruidenstroken aangelegd binnen een beheerovereenkomst, nog altijd veel betreden worden. Door wandelaars, lopers of fietsers, maar ook door loonwerkers en zelfs motorcrossers en quads. Het is nochtans verboden om op die stroken te wandelen of te rijden met een voertuig.

Leestijd : 2 min

Landbouwers leggen de graskruidenstroken aan om akker- en weidevogels te beschermen of kwetsbare landschapselementen te bufferen. Als de strook toch betreden wordt, kan de grasmat beschadigd worden, of komt de rust van akker- en weidevogels in het gedrang. Bovendien moet de landbouwer de gevolgen van de schade dragen: zij ontvangen een lagere vergoeding voor hun beheerovereenkomst.

Beheerovereenkomsten

Met beheerovereenkomsten kunnen landbouwers extra maatregelen uitvoeren die goed zijn voor de biodiversiteit en het landschap. Zo dragen ze bij aan de bescherming van akker- en weidevogels en de buffering van kwetsbare landschapselementen. Daarvoor leggen zij onder meer graskruidenstroken aan op hun percelen. Die stroken voorzien heel wat diersoorten ook in de winter van voedsel en schuilgelegenheid en zorgen ervoor dat chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen niet terecht komen in beken, houtkanten of kruidenrijke bermen. In ruil voor hun inspanningen, krijgen de landbouwers een vergoeding.

Geen doorgang

Op veel van die stroken zijn, behalve maaien, geen andere activiteiten toegelaten. Dat betekent dat de strook ook niet als doorgang mag gebruikt worden. Er mag in geen enkel geval op gewandeld, en dus ook niet op gereden worden met een voertuig. Als dat toch gebeurt, schiet het aanleggen van zulke stroken zijn doel voorbij, én riskeert de landbouwer bovendien een lagere vergoeding te krijgen voor zijn beheerovereenkomst.

De Vlaamse Landmaatschappij wil wandelaars, moutainbikers, loonwerkers, motorcrossers en quads dus oproepen om geen graskruidenstroken te betreden, tenzij er een aangeduid pad ligt. Als u zo’n graskruidenstrook ziet, houdt u daar dan rekening mee? De landbouwers en de natuur zullen u dankbaar zijn!

Meer informatie over de beheerovereenkomsten vindt u op www.vlm.be en doorklikken naar ‘beheerovereenkomsten’.

VLM

Lees ook in Wetgeving

Wijzigingen met betrekking tot het voorkooprecht van de pachter

Recht Op donderdag 9 februari 2023 werd de volledige tekst van het voorstel van het Vlaams Pachtdecreet bekendgemaakt. In een aantal artikels bespreken we de belangrijkste nieuwigheden, ook al kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd. Vandaag belichten we de nieuwigheden met betrekking tot het voorkooprecht van de pachter.
Meer artikelen bekijken