Startpagina Wetgeving

Europarlementariërs vragen om nieuwe wetgevingen rond natuurherstel uit te stellen

De Europese Volkspartij binnen het Europees Parlement vraagt aan de Europese Commissie om met oplossingen te komen zodat Europa haar burgers kan blijven voorzien van voedsel. “Landbouwers moeten in staat gesteld worden om het voedsel te produceren dat we in deze buitengewone periode wanhopig nodig hebben.”

Leestijd : 2 min

Als eerste vraagt de Volkspartij om, zo nodig, hard op te treden tegen elke vorm van uitvoerverbod die door de lidstaten zelf wordt opgelegd. Dergelijke verboden ondermijnen de Europese solidariteit bij de aanpak van deze uitzonderlijke crisis.

De commissie mag volgens de parlementariërs ook geen nieuw voorstel indienen dat ons vormogen om onszelf te voeden zou kunnen ondermijnen. Voedselzekerheid is nu de allerhoogste prioriteit. Wetgevingsinitiatieven met betrekking tot natuurherstel, zoals het verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, moeten daarom uitgesteld worden tot de gevolgen van de crisis bekend zijn. De commissie zou meteen een holistisch strategisch plan moeten voorleggen om de voedselzekerheid voor de EU te waarborgen.

Als volgende moeten landbouwers ook gebruik kunnen maken van land dat onder ecologische bescherming staat om de productie van eiwithoudende gewassen te verhogen.

De Volkspartij is ook van mening dat de commissie, indien de crisis aanhoudt, moet overwegen om de braakleggingsverplichtingen die zijn opgenomen in het nieuwe GLB (dat in werking treedt in 2023) tijdelijk op te schorten.

Tegenmaatregelen vanuit Rusland

Tenslotte zijn de Europarlementariërs ervan overtuigd dat Rusland tegenmaatregelen zal nemen om de sancties van de EU en haar bondgenoten te beantwoorden. “Wij moeten dus alle beschikbare instrumenten van het GLB gebruiken om de markten te stabiliseren die getroffen worden door Russische invoerembargo’s. Onze landbouwsector heeft ons geholpen tijdens de Covid-19-pandemie. Als we de landbouwers nu de nodige steun en instrumenten geven, hebben we er alle vertrouwen in dat zij nu ook klaarstaan om te helpen.”

Sanne Nuyts

Lees ook in Wetgeving

Wijzigingen aan VLIF-regelgeving in de periode 2023-2027

Wetgeving Eind vorig jaar werd het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) door Europa goedgekeurd. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) is een relevant onderdeel binnen het GLB en kent een aantal belangrijke wijzigingen, enerzijds wat betreft de algemene toepassingsvoorwaarden, maar ook de praktische kant verandert.
Meer artikelen bekijken