Startpagina Granen

Waarnemingen naar koolzaadglanskever gestopt

Aan de hand van nieuwe waarnemingen van de koolzaadglanskever op woensdag 30 maart maken het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant de balans op van de bestrijding van dit plaaginsect.

Leestijd : 3 min

De koolzaadpercelen uit het waarnemingsnetwerk in Vlaams-Brabant zijn – meestal met goed resultaat – behandeld tussen 22 en 28 maart. Ofwel was de schadedrempel reeds bereikt, ofwel steeg het aantal kevers per plant en kozen telers voor een vroege bestrijding bij ideale weersomstandigheden. Door de weersverandering deze week verschuilen de kevertjes zich voor de koude. Een late bestrijding heeft nu geen goede kans op slagen meer. Bovendien kleuren de meeste koolzaadvelden geel door de open bloemetjes. Het risico op opbrengstverlies door de glanskever is dus stilaan geweken. Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant zet de waarnemingen stop.

Bloei

In een week tijd is het lentegevoel verdwenen en kleuren de velden zelfs wit door de sneeuw. De gele bloemetjes van koolzaad steken nu nog scherper af in het landschap. Naar het stadium ‘bloei’ kijken koolzaadtelers ieder jaar uit. Het betekent dat de glanskevers stuifmeel vinden in de open bloemetjes en niet langer vraatschade veroorzaken in de gesloten bloemknoppen.

Na de bestrijding van de glanskever zit het werk erop voor een koolzaadteler. De groeiverkorting – als die al gebeurt – vindt kort voordien of gelijktijdig plaats. En de 2 fracties stikstof (en zwavel) worden reeds toegediend bij oprichting (eind februari-begin maart), en in het stadium knopvorming circa 3 weken na de eerste fractie.

Fungicidebehandeling

Een kleine minderheid van de koolzaadtelers behandelt bij het vallen van de eerste bloemblaadjes tegen Sclerotinia. Een fungicidenbehandeling kan opbrengstverlies in het koolzaad tegengaan, maar het perceel ook vrijwaren van sclerotiën die in een teeltplan met bijvoorbeeld witloof voor nog grotere verliezen kunnen zorgen. De schimmel kan erg lang overleven in de bodem. De meeste koolzaadtelers zien af van een behandeling omdat een passage met de tractor in een groot koolzaadgewas de planten in de rijpaden beschadigt.

Evaluatie bestrijding koolzaadglanskever

Over de bestrijding van de koolzaadglanskever in 2022 kunnen we het volgende zeggen: Op de meeste percelen is het resultaat van de bespuiting goed. Volledig vrij van kevers is een veld dat sterk belaagd werd ook na de behandeling niet. Dat is begrijpelijk als je weet dat de insecticiden contactwerking hebben en de kevertjes zich erg goed kunnen verschuilen in de bloemknoppen.

Eén van de 10 waarnemingsvelden (Linter) werd niet gespoten tegen de glanskever. De plaagdruk blijft daar tot op heden onder de schadedrempel. Op vrijdag 25 maart werden er 1,2 kevers per plant geteld. Op woensdag 30 maart konden we bij lagere temperaturen 1,1 kevers per plant terugvinden.

Na de sensibilisering van vorig seizoen kozen een aantal telers bewust voor het opsplitsen van groeiverkorting en keverbestrijding. Het ideale behandelingstijdstip voor beiden valt immers niet op elk perceel en in ieder seizoen samen. Aan de verleiding om de klus in één werkgang te klaren, moet je dan kunnen weerstaan.

Op de 10 waarnemingsvelden zijn de volgende insecticiden ingezet: Evure, Insyst, Mavrik, Mezene, Splendour, Steward en Boravi 50 WG. Die laatste 2 middelen verdwijnen uit de handel. Toelatingshouder FMC deelt mee dat Steward (actieve stof Indoxacarb) door landbouwers opgebruikt mag worden tot 19 september 2022. De productie van Boravi 50 WG (actieve stof Fosmet) wordt stopgezet door toelatingshouder Gowan Crop Protection.

Nu de koolzaadglanskever onder controle is en de percelen het stadium volle bloei naderen, is de volgende afspraak in het koolzaad al meteen de oogst. In afwachting daarvan kan je als koolzaadteler een kaarsje branden tegen strenge nachtvorst en afspraken maken met een imker indien er nog geen bijenkasten in je perceel staan.

Meer info: wim.fobelets@vlaamsbrabant.be

Wim Fobelets, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

Lees ook in Granen

Meer artikelen bekijken