Edito: De ene stikstofuitstoot is de andere niet

Alle milieu-inspanningen ten spijt moet het landbouwbedrijf van de adbij van Averbode al binnen 3 jaar ophoepelen
Alle milieu-inspanningen ten spijt moet het landbouwbedrijf van de adbij van Averbode al binnen 3 jaar ophoepelen - Foto: TD

De voorbije dagen kwam de abdij van Averbode, meer bepaald het melkveebedrijf van de Norbertijnenpaters, uitvoerig in de media. Terwijl de paters in 2015 nog een ‘geruststellende’ oranje PAS-brief ontvingen en daaropvolgend met de nodige vergunningen op zak hun bedrijf aanpasten aan de toekomst, kregen ze begin april plots een rode PAS-brief toegestuurd. Alle milieu-inspanningen ten spijt moet het landbouwbedrijf, na 900 jaar boeren op deze plek, al binnen 3 jaar – in 2025 – zonder boe of ba ophoepelen!

Jammer genoeg verslikte niet alleen de abt zich in zijn koffie toen die zijn brief van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) opendeed. Heel wat veehouders zullen een traan gelaten hebben, nu ze zwart op wit het (versnelde) doodsvonnis van hun bedrijf in de bus kregen door een teveel aan stikstofproductie nabij een kwetsbaar natuurgebied.

Ondertussen zien diezelfde gedoemde boeren hoe men in natuurgebieden het landschap wil herstellen met... stikstof. Op meerdere plaatsen in het Turnhoutse Vennengebied werden bigbags met kunstmeststoffen, rijk aan stikstof, gespot. De betreffende natuurvereniging en overheden hangen een mooi wetenschappelijk verhaal aan het gebruik ervan, namelijk de inzet van veel stikstof met als doel fosfaten uit de bodem te verwijderen om zo ongewenste grassoorten te ruimen. Nochtans geldt ondertussen voor de landbouwers in deze regio een nulbemesting. Hoe valt dit toch te rijmen?

Wat velen in de sector ook nog zwaar op de maag blijft liggen, is de vergunning die Evonik – een belangrijk chemisch bedrijf in het Antwerpse havengebied – eind vorig jaar wél nog kreeg. De stikstofuitstoot van dit bedrijf komt nochtans overeen met zo’n 75.000 koeien en die stikstof zal niet enkel op hun bedrijfsterrein neerslaan. Aangezien een Vlaams melkveebedrijf gemiddeld niet eens 100 koeien omvat, komt dit overeen met wel héél veel bedrijven. De 40 rode bedrijven – de zogenaamde piekbelasters – knarsetanden toch bij zo’n uitstootcijfers... De ene stikstofuitstoot is duidelijk de andere niet!

Anne Vandenbosch

Meest recent

Meest recent