Agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten campagne 2021 uitbetaald

Concreet gaat het om de betalingen voor mechanische onkruidbestrijding, de teelt van vlinderbloemigen, de verwarringstechniek in de fruitteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting, het behoud van lokale rundveerassen en schapenrassen en hectaresteun (omschakeling en voortzetting) voor de biologische productiemethode.

Beheerovereenkomsten

Ook de vergoedingen voor de beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij zijn uitbetaald. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

In totaal ontvingen 3.698 landbouwers met een lopende beheerovereenkomst in 2021 samen 16,5 miljoen euro, goed voor een oppervlakte van 12.032 hectare aan maatregelen voor de biodiversiteit en het landschap in Vlaanderen.

Onderstaande tabel geeft het volledige bedrag aan vergoedingen uitbetaald in 2021 en de oppervlaktes/lengtes per type beheerovereenkomst weer. De beheerovereenkomsten worden zowel met Vlaamse als Europese middelen gefinancierd. De Europese middelen komen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Enkel de landbouwers die in 2021 beschikten over een lopende verbintenis/beheerovereenkomst en die tijdig een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend, worden uitbetaald.

Op de afrekening kunnen landbouwers alle gedetailleerde informatie over de berekening van de steun raadplegen. De afrekening wordt in de eerste helft van mei op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij geplaatst (www.landbouwvlaanderen.be).

Departement Landbouw & Visserij

Meest recent

Meest recent