Startpagina Pluimvee

‘Europa bedreigt levend erfgoed’

Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) is verbouwereerd dat er opnieuw een extra regelgeving op ons afkomt – dit keer uit Europa – die er zal voor zorgen dat ons gevederde levende erfgoed verdwijnt. Dat de Europese regelneven het dit keer wel erg bruin bakken, wordt volgens SLE aangetoond doordat zelfs het Federale Voedselagentschap (FAVV) – bekend voor haar omslachtige regels – ook erg gekant is tegen wat er op stapel staat.

Leestijd : 3 min

De nieuwe regelgeving komt erop neer dat Europa elke houder van een dier met pluimen zal verplichten om zich te registreren, met administratieve last en kosten tot gevolg.

Vele houders van in gevangenschap levende vogels – laat ons stellen de niet-professionele sector - houden kleine aantallen vogels, maar zijn vaak ook kwekers daarvan. Zij verhandelen deze vogels meestal rechtsreeks naar particuliere houders en wisselen onder elkaar ook regelmatig fokdieren uit. Een aantal houders werkt vaak ook aan de instandhouding van die rassen en vaak gaat het ook om bedreigde rassen.

Administratieve lasten

Nu wil Europa enkel uitzonderingen van registratie toelaten als er geen enkele verhandeling of overdracht van deze vogels plaatsvindt en dat vindt zelfs het FAVV excessief. Een houder die een dier verkoopt of weggeeft, wordt ‘exploitant’, met aanzienlijke administratieve lasten bij verschillende tienduizenden houders van ‘in gevangenschap levende vogels’ en welke totaal niet in verhouding staan tot het doel.

Klap op de vuurpijl voor SLE-voorzitter Jan Martens: plaatsen waar ook hoefdieren gehouden worden, zoals de meeste van de Levend Erfgoedhoven en vele boerderijen, kunnen niet vrijgesteld worden van de registratieplicht. Volgens SLE zullen velen afhaken, waardoor levend erfgoed zal verdwijnen en het nog veel moeilijker zal krijgen dan het nu al is.

Virussen

De reden voor deze draconische regelgeving? Niemand weet het. Wellicht een ijdele poging om de massaproductie te beschermen tegen virusoverdracht. Terwijl het wilde vogels zijn die virussen rondbrengen. Wie gelooft dat dit ter bescherming van de gezondheid van ‘landdieren’ (vee) is? De praktijk toont aan dat de niet-professionele sector heel zelden de reden is van besmetting van de bio-industrie.

Dit is volgens SLE doorgedreven regelneverij die enorm veel schade zal aanrichten aan de veelal zeldzame levend erfgoed pluimveebestanden doordat de administratieve drempels en kosten vele niet-professionele houders en kwekers zal doen afhaken. Dit terwijl Steunpunt Levend Erfgoed al meer dan 30 jaar mensen tracht te motiveren om dergelijke dieren te houden omdat de landbouw er niet meer geïnteresseerd in is en dit het enige kanaal is om ze te behoeden voor uitsterven. En laat nu net datzelfde Europa ook opleggen dat de genetische diversiteit van de huisdierrassen moet gevrijwaard worden! Hoe tegendraads kan het worden?

De plannen van de Europese Commissie zijn voor het levend erfgoed levensbedreigend. De sluipende besluitvorming is stuitend. En dat terwijl duizenden Europeanen getroffen dreigen te worden. Had het FAVV niet aan de alarmbel getrokken, we hadden het zelfs niet geweten! Dat de Europese Commissie niet veel moeite doet om haar bevraging publiek bekend te maken toont de statistiek op haar eigen website aan: er zijn amper reacties, behalve in België waar de betrokken organisaties in actie zijn geschoten en die actie ook uitzwermt naar de buurlanden. In de rest van Europa weten de betrokkenen van niets.

Bezwaar indienen

De Commissie legt haar plan voor aan de Europese burgers en dat is nog de enige weg waarlangs het ongenoegen kan geuit worden. Om in het Nederlands een bezwaar in te dienen klik hier

Aanstaande vrijdag om middernacht wordt de openbare consultatie afgesloten. Steunpunt Levend Erfgoed spreekt ook ministers en parlementsleden aan, want wat voorligt, kan echt niet door de beugel.

Steunpunt Levend Erfgoed

Lees ook in Pluimvee

Meer artikelen bekijken