Startpagina Granen

Blijf je wintergranen monitoren

In het stadium van de wintergranen nu is het aangeraden velden te blijven opvolgen. Er is lichte uitbreiding van gele roest en bladseptoria, en ook voor bladluizen werd op sommige plaatsen een hogere druk waargenomen.

Leestijd : 2 min

De meerderheid van de wintertarwe (56%) bevindt zich in het stadium “laatste blad uit” tot “vlagbladschede opent zich”. Bij 28% van de wintertarwe is de aar al aan deels zichtbaar.

Ziekten

Gele roest breidde afgelopen week opnieuw licht uit, vooral bij percelen waar al veel gele roest aanwezig was. Gevoelige rassen worden best nog opgevolgd.

Bladseptoria breidde lichtjes verder uit en komt meer bovenaan in het gewas voor. Het definitieve voorlaatste en vooral laatste blad worden best vrijgehouden van bladvlekkenziekte. Bij een sterke uitbreiding op deze bladlagen kan een behandeling nodig zijn. Bij de waarnemingspercelen is voorlopig bij 1 perceel de behandelingsdrempel bereikt.

Witziekte breidde de voorbije week weinig uit en blijft vooral onderaan in het gewas aanwezig.

Bruine roest werd nog nergens in belangrijke mate waargenomen en wordt de komende weken verder opgevolgd.

Bladluizen

Vanaf het verschijnen van de aar moeten ook de bladluizen goed worden opgevolgd. Vooral in de periode tussen de stadia “alle aren uit” en “einde bloei” kunnen de bladluizen grote schade aanrichten. Bij enkele percelen werd al een hoge bladluisdruk waargenomen, dit moet de komende week dus zeker goed worden opgevolgd!

Algemene schadedrempels waarbij een bladluisbestrijding rendabel is (percentages halmen bezet met bladluizen):

- begin aarstadium: ± 30%

- aren 100% uit + stadium bloei: 20 tot 25%

- begin waterrijpstadium: 30 tot 35%

- begin deegrijpstadium: meer dan 35%

Ga voor gedetailleerde informatie naar het huidige graanbericht.

LCG

Lees ook in Granen

Tarweprijs op laagste niveau sinds 2 jaar

Granen De tarweprijs op de termijnmarkten is deze week gezakt tot het laagste peil in twee jaar. Dat komt grotendeels door de verlening van de graandeal en de gunstige vooruitzichten voor de oogsten in Europa en in Rusland.
Meer artikelen bekijken