Startpagina Pluimvee

Weyts werkt aan uitfasering verrijkte kooien voor pluimvee

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft met de pluimveesector overlegd over de uitfasering van verrijkte kooisystemen voor legkippen. Een tijdpad heeft de minister nog niet, maar hij wil dat de Vlaamse pluimveehouders al afstappen van verrijkte kooien vooraleer er een Europees verbod komt.

Leestijd : 3 min

De uitfasering van de verrijkte kooien voor pluimvee staat in het regeerakkoord van de huidige regering voor de periode tot 2024. Parlementslid Sofie Joosen interpelleerde zopas minister Weyts in de commissie Dierenwelzijn over deze uitfasering. “Kooihuisvesting zit sowieso in dalende lijn. In 2017 waren er nog 87 bedrijven met kooien op een totaal van 192. Dat was ongeveer 45%. Vandaag zijn het er nog 51 op een totaal van 209. Dat is ongeveer 24%. Dat is een goede evolutie en volgens mij ook het bewijs dat een transitie perfect mogelijk is. Die bedrijven deden dat zonder flankerende maatregelen. Alternatieven zijn er en die alternatieven zijn duidelijk haalbaar”, zegt Joosen. In Wallonië is er wel al een verbod op kooien voor legkippen.

“Ik wil de uitfasering stapsgewijs aanpakken. De eerste stap was het maken van een economische impactstudie, die opgeleverd is door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) samen met projectpartner Proefbedrijf Pluimveehouderij. Daarnaast zijn er enkele evoluties die een invloed hebben op dit dossier. In de eerste plaats is er het Europese voornemen naar aanleiding van ‘End the Cage Age’, de petitie van Europese burgers om wetgevende voorstellen uit te werken om landbouwdieren niet langer in kooien te houden.”

“De Europese Commissie heeft daar positief op gereageerd en gesteld akkoord te gaan met een uitfasering van kooisystemen voor boerderijdieren in Europa. Kippen en zeugen zijn daarbij duidelijk in het vizier gekomen van de Commissie. Alleen de timing van die wetgevende voorstellen is niet bekend.”

Stikstof

“Daarnaast speelt in Vlaanderen de stikstofproblematiek die op de tafel van de Vlaamse regering ligt. Daar moet rekening mee worden gehouden in alle beslissingen die worden genomen met betrekking tot de veehouderijen. Voorts is er de oorlog in Oekraïne die grote gevolgen heeft op de voederprijzen voor kippen en dus ook op de beschikbaarheid van dierlijke producten op de markt. Ik heb nota genomen van de bezwaren die de sector heeft geformuleerd. Met die informatie wil ik het overleg aangaan in de Vlaamse regering over de opportuniteit om op Vlaams niveau het voortouw te nemen en de sector nu al duidelijk te maken dat een verbod op Europees niveau eraan komt. Zo kan die zich voorbereiden en een betere marktpositie innemen vooraleer de overige lidstaten zover zijn. De alternatieven voor kooihuisvesting zijn al lang gekend en gaan van het systeem van grondhuisvesting naar de vrije uitloop. Sowieso zal een en ander gepaard moeten gaan met overgangstermijnen.”

Position paper

Minister Weyts heeft samen met de ministers van Duitsland, Nederland, Zweden en Denemarken een ‘position paper’ bezorgd aan Stella Kyriakides, de Europese commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, met verwachtingen voor nieuwe welzijnsregels voor landbouwdieren, waaronder vlees- en legkippen, kalkoenen en gezelschapsdieren.

“We hebben daarin gevraagd om over te gaan tot de uitfasering van kooisystemen voor leghennen. Kyriakides heeft laten weten hiermee rekening te zullen houden bij de herziening van de dierenwelzijnswetgeving. Gelet op het Belgische EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2024, zal ik sowieso ook initiatief nemen om het akkoord van alle Europese lidstaten te krijgen. We hebben met een aantal landen de eerste stap gezet, maar we zouden graag willen landen op een ruim Europees initiatief.”

Onvermijdelijk verbod

Het minder goede alternatief is volgens Weyts om te wachten op het onvermijdelijke verbod van de Europese Commissie. “Dat beschouw ik als een nodeloze verlenging van de status quo en als een gebrek aan vertrouwen in de Vlaamse creativiteit en ondernemingszin om bij de voortrekkers te zijn, om leiders te worden in het vermarkten van diervriendelijke eieren. Ik ben niet doof of blind voor de bezwaren en tegenargumenten en soms misschien ook een beetje de koudwatervrees van de sector zelf, maar ik wil nog altijd doorgaan met de uitfasering.”

Overtuigen

Ook Joosen vindt dat Vlaanderen niet moet wachten op Europa. “Ik denk dat Vlaanderen daarin gerust een voortrekkersrol mag spelen. Met overgangsmaatregelen en redelijke uitfaseringstermijnen moeten we die laatste 24% kunnen overtuigen.”

Filip Van der Linden

Lees ook in Pluimvee

Meer artikelen bekijken