Kader voor Vlaams dierenwelzijnslabel is klaar

Minister Weyts wil varkenshouders aanmoedigen en belonen als ze inzake dierenwelzijn verder gaan dan de wettelijke vereisten.
Minister Weyts wil varkenshouders aanmoedigen en belonen als ze inzake dierenwelzijn verder gaan dan de wettelijke vereisten. - Foto: LBL

De aankondigingen over het dierenwelzijnslabel en de subsidie kwamen er naar aanleiding van een parlementaire vraag van Ludwig Vandenhove (Vooruit) over wantoestanden die Animal Rights eerder dit jaar heeft vastgesteld in Vlaamse varkensstallen.

Vzw

“Het Vlaamse dierenwelzijnslabel wordt geen overheidslabel. Ik wil dat label wel ondersteunen, maar het moet uitgaan van en gedragen zijn vanuit een vennootschap. Ik heb de opdracht gegeven om die vennootschapsstructuur uit te werken en een concreet voorstel te doen waarmee we aan de slag kunnen. Dat vergt dus de samenstelling van een algemene vergadering en de raad van bestuur van die vennootschap. En dat zal natuurlijk de vorm aannemen van een vzw”, zegt minister Weyts. Vandenhove herinnerde hem aan de belofte om dat label nog voor de zomervakantie operationeel te hebben, maar die timing wordt moeilijk.

Subsidie

Over de beelden van Animal Rights zegt Weyts dat er een proces-verbaal en boetes zullen opgelegd worden. “De meerderheid van de varkensbedrijven houdt zich wel degelijk aan de regelgeving. Ik wil ervoor zorgen dat we varkenshouders aanmoedigen en belonen als ze inzake dierenwelzijn verder gaan dan de wettelijke vereisten. Dankzij het Vlaamse dierenwelzijnslabel kunnen consumenten kiezen voor meer diervriendelijk geproduceerd vlees. Daarnaast wil ik in de toekomst een subsidie voorzien voor veehouders die instappen in zo’n dierenwelzijnslabel, om tussen te komen in de controlekosten die verbonden zijn aan zo’n label.”

Staartbijten

“Voorts hebben we aan de Europese Commissie een nieuw actieplan overgemaakt om het staartbijten bij varkens tegen te gaan. We zetten daarbij vooral extra in op het verrijkingsmateriaal. Varkenshouders zullen ook moeten kunnen aantonen dat ze een risicoanalyse uitvoeren om de risicofactoren voor staartbijten op hun bedrijf te identificeren en vervolgens ook weg te werken.”

“De wetgeving inzake dierenwelzijn in de landbouwsector wordt Europees bepaald. De Europese Commissie heeft zich geëngageerd om tegen eind volgend jaar met nieuwe voorstellen te komen om deze wetgeving aan te passen, in het kader van de Farm to Fork Strategy. In de aanloop hier naartoe proberen wij samen met de collega’s van de Vughtgroep met Duitsland, Denemarken en Nederland te wegen op de herziening van de regelgeving. We hebben dan ook een position paper overgemaakt over het opstellen van een Animal Welfare Law. Daarin zitten voorstellen voor het verbeteren van de wetgeving voor verschillende diersoorten, waaronder ook varkens. Daarmee ondersteunen we alle Europese initiatieven om het dierenwelzijn in de landbouwsector te verbeteren dus zeker in woord en daad”, besluit Ben Weyts.

Overleg

Ludwig Vandenhove hoopt dat Weyts met zijn collega-minister van Landbouw in overleg gaat over het Vlaamse dierenwelzijnslabel. “Ik denk dat het tijd is om ook in de commissie Landbouw van het Vlaams parlement eens een vraag te stellen over dat dierenwelzijnslabel, want het zal vooral daar moeten gebeuren”, denkt Vandenhove.

Filip Van der Linden

Meest recent

Meest recent