Stijgende prijs voor kalveren en stieren

De marktprijs voor BWB stieren en kalveren zit in de lift.
De marktprijs voor BWB stieren en kalveren zit in de lift. - Foto: TD

De prijs voor kalveren stijgt en varieert van 750 tot 925 euro voor een goed kalf. (875 euro is de gemiddelde norm). Deze prijs is inclusief btw. De markt is prijshoudend met een aanbod dat kleiner is dan of gelijk aan de vraag.

Bij de koeien is er een status quo, met een gemiddelde prijs van 4 tot 4,3 euro/kg levend gewicht. De richtprijs voor geslacht gewicht zit rond de 5,9 tot 6,4 euro/kg, met enkele pieken tot 6,5 euro/kg voor goed afgewerkte koeien en premium kwaliteit (S +). Er is een verschil van 0,05 tot 0,10 euro hoger waar te nemen als de koe jonger is dan 5 jaar. Deze prijs is exclusief btw. De markt is hier vast met een aanbod dat kleiner is dan de vraag. Hier gaat het over dezelfde prijsnotering als vorige week.

Bij de stieren is er een stijgende prijs, die schommelt rond de 4,05 tot 4,3 euro per levende kg of 5,8 tot 6,25 euro per geslacht gewicht. 6,15 euro/kg wordt als norm genomen. Een prijs van 6,4 euro/kg (S +) wordt gehanteerd indien geleverd wordt onder een specifiek label (label, coöperatie, zuigelingen, minder dan 700 kg). Bij stieren onder de 20 maanden is een verschil van 0,05 tot 0,10 euro hoger waar te nemen, prijs exclusief btw. De markt is vast, met een aanbod dat kleiner is dan de vraag.

Coevia - TD

Meest recent

Meest recent