Vlaanderen verstrengt afstandsregels tussen pluimveestallen en woongebieden

Nieuwe pluimveestallen zullen in de toekomst meer afstand moeten houden van woongebieden.
Nieuwe pluimveestallen zullen in de toekomst meer afstand moeten houden van woongebieden. - Foto: LBL

Waar pluimveestallen met meer dan 60.000 dieren vroeger rekening moesten houden met een afstand van 500 m tot 1 km ten opzichte van woon-, recreatie- of natuurgebieden, in functie van de uitstoot, werd dat in 2008 door de toenmalige minister ernstig versoepeld naar een afstand van 250 of 300 m.

De Raad van State oordeelde intussen echter dat die versoepeling een ‘dermate aanzienlijke achteruitgang met betrekking tot het leefmilieu’ inhield waarvoor ‘geen enkel motief van algemeen belang’ zou bestaan.

Demir wilde terug ruimere perimeter

Voor minister Demir (N-VA) was dat bij haar aantreden de aanleiding om terug te grijpen naar de grotere afstanden in de vergunningsdossiers waarin zij de eindbeslissing neemt in beroep.

De Vlaamse regering ging op haar voorstel nog een stap verder en verankert opnieuw de ruimere afstandsregels in haar Vlarem-regelgeving. Op die manier zullen ook alle andere vergunningverlenende overheden verstrengd moeten toekijken op de afstandsregels in heel Vlaanderen. Concreet gaan de geldende afstanden van 225/250 m (naargelang welke reductietechnieken worden toegepast) opnieuw naar 500/1000 m.

“Met dit initiatief herstellen we de rechtszekerheid opnieuw en voorkomen we overmatige hinder ten aanzien van de bewoners nabij het agrarisch gebied. Als het gaat om de inplanting van intensieve agro-industriële veeteeltbedrijven pleiten sommigen altijd voor een zo soepel mogelijk vergunningenkader, ongeacht de hinder die het veroorzaakt. Het is geen wonder dat de regels die dat mogelijk maakten nadien kaduuk blijken. Om mens en milieu beter te beschermen verstrengen we dan ook opnieuw voor gans Vlaanderen”, stelt Demir in een persbericht.

AV

Meest recent

Meest recent