Startpagina Actueel

Groene Kring zet PAS-bezwaar volledig in teken van jonge boeren

Groene Kring diende vorige vrijdag haar bezwaarschrift in tegen het stikstofontwerp. Groene Kring vreest dat als dit akkoord zonder wijzigingen doorgevoerd wordt, een volledige generatie jonge boeren verloren dreigt te gaan.

Leestijd : 3 min

Al sinds het stikstofarrest begin 2021 bevraagt Groene Kring haar leden. Na het stikstofakkoord werd, samen met haar bijna 4.000 leden een bezwaar geformuleerd met de standpunten en bezorgdheden van jonge boeren en jongeren met een hart voor land- en tuinbouw. “We hebben veel tijd en aandacht aan dit bezwaarschrift geschonken. De stemmen van al onze leden op lokaal, provinciaal, sectoraal en nationaal niveau worden hierin weergegeven”, zegt voorzitter Bram Van Hecke.

Ondoordacht akkoord

“Als spreekbuis van jonge boeren hebben wij vanaf de start gevraagd om dit beleid doordacht en in gesprek met landbouwers te voeren. Tot onze grote spijt werd hier niet op ingegaan. Dit akkoord viseert de landbouwsector zonder daarbij een proportionele, haalbare en gespreide inspanning te vragen. Door het ontbreken van de socio-economische impactanalyse kan de Vlaamse regering onmogelijk inschatten wat ze teweeg zal brengen.”

“Binnen het nationaal bestuur van Groene Kring heerst er alvast consensus. Met dit vergunningenkader zal de volledige landbouwsector op slot gaan. En onze regeringspartijen lijken het niet eens te beseffen. Eén van de centrale punten van ons bezwaar is dat jonge boeren de nodige ruimte moeten krijgen om hun bedrijf verder te kunnen ontwikkelen. Zonder toekomstperspectief zal de instroom van jonge landbouwers volledig stilvallen.”

Jonge boeren

Verschillende maatregelen van dit akkoord gaan voor Groene Kring te kort door de bocht. “De hervorming van het NER-systeem wordt een regelrechte financiële kaakslag van jonge boeren. Eerdere investeringen worden zonder meer een halt toegeroepen en in ruil krijgen landbouwers via het flankerende beleid een fractie van de reële waarde. De opkoopregeling voor varkens passeert jonge boeren zelfs driemaal: geen liquiditeitssteun, geen doorrekening bij de taakstelling en onvoldoende forfaitaire bedragen als er nog leningen lopende zijn. In ruil voor een marginale emissiereductiewinst komt de overheid terug op gemaakte afspraken inzake nulbemesting en dreigen jonge en dynamische bedrijven niet eens hun carrière te kunnen volmaken.”

Ondernemingsvrijheid

Door de generieke sectormaatregelen krijgen jonge boeren volgens Groene Kring geen ondernemingsvrijheid meer. “Dit akkoord duwt alle landbouwbedrijven in één richting, zonder ruimte te laten voor bedrijfs- of sectorspecifieke eigenschappen. Bovendien wordt er na 2030 geen bedrijfszekerheid gegeven voor bedrijven die willen voldoen aan deze maatregelen. Dat geeft voor jonge boeren niet de zekerheid om investeringen of overnames te doen. Het verdienmodel van jonge boeren kan van de ene dag op de andere onderuit gehaald worden.”

“Het is de taak van de overheid om samen met de landbouwers een toekomst voor de sector te voorzien. Dit dossier heeft de omvang en mogelijkheid om een nieuwe landbouwtransitie in te leiden. In plaats van samen met de boeren een doordacht beleid uit te stippelen is de regering momenteel enkel bezig om de toekomst van onze sector de nek om te wringen”, besluit ondervoorzitter Maarten Moermans.

Groene Kring vraagt met aandrang om rekening te houden met elk element, elk risico, elk probleem en elk voorstel van dit bezwaarschrift. Daarvoor blijft Groene Kring bereid voor overleg.

Groene Kring

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken