Vogelgriep: Uitbraak met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N1 in Zoutleeuw

Het getroffen bedrijf wordt geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewakingszone (10 km) zijn afgebakend.
Het getroffen bedrijf wordt geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewakingszone (10 km) zijn afgebakend. - Foto: SN

In de beperkingszones worden extra maatregelen genomen om verdere verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen. Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.

Waakzaamheid blijft geboden

Het vogelgriepvirus blijft circuleren bij de wilde vogels. In de afgelopen 2 weken zijn nog bijkomende besmettingen vastgesteld bij wilde vogels niet alleen langsheen de volledige kust maar ook in de omgeving van Gent in Oost-Vlaanderen.

Hoewel het niet meer verplicht is blijft het daarom aangeraden om je dieren af te schermen van wilde vogels die het virus mogelijk dragen. De dieren voederen moet wel nog steeds verplicht binnen gebeuren. Drenken gebeurt ook bij voorkeur afgeschermd.

Merk je een verhoogde sterfte op of een ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk je bedrijfsdierenarts.

Dierenartsen moeten op hun beurt onmiddellijk de LCE verwittigen in geval van verdenking.

Lees meer:

Meer informatie en een overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV.

Op de website van het FAVV kun je ook terecht om op de hoogte te blijven van gevallen van aviaire influenza bij wilde vogels of wat te doen in geval van verdachte sterfte bij wilde vogels.

DGZ

Meest recent

Meest recent