Startpagina Varkens

FAVV stopt met terugbetaling voor onderzoek naar varkenspest

Vanaf vrijdag 1 juli 2022 vergoedt het FAVV niet langer de kosten voor de ophaling, autopsie en bemonstering van organen of kadavers die ingestuurd worden om de verplichte analyses voor Afrikaanse Varkenspest te laten uitvoeren. Het FAVV vraagt dan ook om geen organen of kadavers meer binnen te brengen in het kader van verhoogde waakzaamheid voor AVP.

Leestijd : 2 min

Wanneer er op een bedrijf meerdere varkens met symptomen aanwezig zijn die een behandeling vereisen moet de dierenarts een serummonster van 3 zieke dieren insturen voor onderzoek op AVP door middel van PCR.

Waakzaam blijven

De Afrikaanse varkenspest (AVP) blijft aanwezig in Europa en heeft zich de afgelopen jaren naar nieuwe gebieden verspreid. Hoewel ons land er zelf snel in geslaagd is om de ziekte, die bijna 4 jaar geleden bij everzwijnen in de provincie Luxemburg werd vastgesteld, opnieuw uit te roeien, is het heel belangrijk dat iedereen ook nu nog waakzaam blijft. Het virus verspreidt zich immers gemakkelijk door menselijke activiteiten en dat maakt dat het risico van een nieuwe introductie vanuit de besmette gebieden in Europa naar onze everzwijnen of varkens nog steeds erg hoog is.

Om de eventuele insleep op onze varkenshouderijen zo vroeg mogelijk op te sporen, heeft het FAVV in 2018 de verplichting ingevoerd om monsters voor een onderzoek op AVP in te sturen, telkens er klinische problemen worden vastgesteld in een groep varkens en daarvoor een behandeling moet worden opgestart. De dierenarts kon daarbij kiezen om bloedmonsters van ten minste 3 varkens of één of meerdere kadavers in te sturen naar DGZ of ARSIA.

Het FAVV heeft voor deze verhoogde waakzaamheid van bij de aanvang de kosten van alle AVP-analyses en de ophaling, autopsie en bemonstering van organen of kadavers gedragen. Het kostenplaatje van dit toezicht is in de afgelopen 2 jaren evenwel disproportioneel gestegen. Dit komt vooral doordat er meer en meer geopteerd is om kadavers in plaats van bloedmonsters over te maken.

Het FAVV heeft beslist om vanaf 1 juli de verhoogde waakzaamheid opnieuw tot zijn essentie terug te brengen, nl. het onderzoek van 3 bloedmonsters van een groep zieke varkens. Het Agentschap vraagt om geen organen of kadavers meer over te maken die niet bedoeld zijn om een precieze diagnostiek te stellen van ziekteproblemen in een groep varkens. Het zal vanaf die datum ook geen kosten meer dragen van de ophaling, autopsie en bemonstering van organen of kadavers die worden ingestuurd om de verplichte analyses voor AVP te laten uitvoeren.

Meer info en de aangepaste instructies zijn terug te vinden op de website van het FAVV.

DGZ

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken