Voedselbeleid biedt kansen voor landbouw

De SALV brengt alle actoren van het agrovoedingssysteem bijeen en dat maakt de raad ook een ideaal adviesorgaan voor een gedragen voedselbeleid.
De SALV brengt alle actoren van het agrovoedingssysteem bijeen en dat maakt de raad ook een ideaal adviesorgaan voor een gedragen voedselbeleid. - Foto: TD

Tijdens de netwerkdag werden ‘s voormiddags een viertal bezoeken gebracht aan verschillende land- en tuinbedrijven in de ruime regio rond Leuven. De landbouwers vertelden over de uiteenlopende kansen en belemmeringen bij de ontwikkeling van hun lokaal verhaal.

In de namiddag ontving de Leuvense schepen van Landbouw, David Dessers, in de Abdij Van Park meer dan 90 sleutelfiguren van ruim 40 organisaties en instellingen.

Toekomstwerking

De SALV richt het vizier steeds op een duurzame toekomst van de Vlaamse land- en tuinbouw en visserijsector. Deze toekomst staat door uiteenlopende uitdagingen sterk onder druk. Zowel de SALV als de Technische Werkcommissie Visserij hebben in 2017 die uitdagingen geïdentificeerd in 2 verkennende nota’s.

Hendrik Vandamme, voorzitter SALV (en voorzitter ABS), geeft aan dat ze het afgelopen jaar via diverse toekomstdialogen de aandacht gevestigd hebben op de socio-economische en ruimtelijke problematieken die de Vlaamse primaire producenten dagelijks treffen. “Het is zaak om nu oplossingsrichtingen aan te wijzen en concreet uit te werken. Daarbij moet de aandacht in het bijzonder gaan naar oplossingen die de uitdagingen in hun samenhang tegemoet treden. De SALV zal de komende tijd bouwen aan een vervolg van de 2 verkennende nota’s uit 2017. De raad reikt daartoe de hand aan alle actoren die mee perspectief en toekomst willen bieden aan de sector.”

Duurzamer systeem

Tijdens de netwerkdag wees de ondervoorzitter van de SALV, Lode Ceyssens tevens voorzitter Boerenbond, op het potentieel van voedselbeleid om langs diverse sporen te bouwen aan een duurzamer landbouw- en voedselsysteem. “De SALV brengt alle actoren van het agrovoedingssysteem bijeen en dat maakt de raad ook een ideaal adviesorgaan voor een gedragen voedselbeleid. De raad wil ook in de toekomst met breed gedragen adviezen aan de uitwerking van het Vlaams voedselbeleid bijdragen, met oog voor het strategisch belang van voedsel en de maatschappelijke waarde van een performante land- en tuinbouw en visserij in Vlaanderen.”

Het (lokaal) voedselbeleid kan op verschillende manieren tegemoet komen aan de uitdagingen waarvoor de Vlaamse landbouwers staan. Tot deze conclusie kwamen enkele vertegenwoordigers van de SALV na een paneldebat.

TD

Meest recent

Meest recent