Melkprijs blijft stijgen

De melkprijs van mei 2022 ligt 46% hoger dan de melkprijs in dezelfde maand in 2021.
De melkprijs van mei 2022 ligt 46% hoger dan de melkprijs in dezelfde maand in 2021. - Foto: LBL.

De melkprijs van mei 2022 ligt 46% hoger dan de melkprijs in dezelfde maand in 2021. In absolute cijfers is dat een stijging van 16,7 euro per 100 liter.

Te noteren valt dat de gehalten vet en eiwit bijna 3% lager liggen dan in mei 2021. Tegenover de reële melkprijs van april 2022 stijgt de melkprijs van mei 2022 met 2,9 euro.

Biomelk

Voor het eerst ligt de conventionele melkprijs hoger dan de biomelkprijs. Deze laatste bedroeg in mei immers ‘slechts’ 51,89 euro. Dit is nochtans de hoogste prijs sinds het begin van de berekeningen in 2020, wat nogmaals onderstreept hoe uitzonderlijk hoog de conventionele melkprijs ligt. Hierbij moet ook opgemerkt worden dat de gehalten van de biomelk lager liggen dan bij conventionele melk, de standaardprijzen van conventionele en biomelk zijn wel nog nagenoeg gelijk aan mekaar.

Een tweede verklaring voor deze evolutie is het feit dat de biomelkmarkt meer gericht is op consumentenproducten en dus niet kan profiteren van de huidige gunstige situatie op de wereldmarkt voor commodities.

BCZ

Meest recent

Meest recent