UK wil meer land- en tuinbouw

De Britse regering verkent hoe ze met veevoeradditieven de methaanuitstoot kunnen terugdringen.
De Britse regering verkent hoe ze met veevoeradditieven de methaanuitstoot kunnen terugdringen. - Foto: FVDL.

Slechts 15% van de tomaten die in de UK verkocht worden, worden ook in de UK geteeld. Met serres van de nieuwste generatie wil de Britse regering minder afhankelijk worden van buitenlandse land- en tuinbouwproductie. “We will grow and eat more of our own food”, vat Boris Johnson de nieuwe strategie samen.

In de food strategy van Johnson komen er incentives voor de industrie en voor onderzoek, zodat de Britse productie van eigen fruit en groenten een boost krijgt. Tegelijk wil Johnson zo meer jobs creëren. De nieuwe voedselstrategie van de UK kwam er toen de gevolgen duidelijk werden van de invasie van Rusland in Oekraïne en de viruspandemie, wat in de UK een invloed had op zowel de voedselvoorziening als op de prijzen. De boost voor de eigen productie moet de UK weerbaarder maken tegen crisissen en economische problemen in de toekomst.

Innovatie

De strategie wil minstens de bestaande productie behouden en nieuwe kansen grijpen in onder meer tuinbouw en zeevruchten. De Britse regering pompt 270 miljoen pond (ruim 300 miljoen euro) in een Farming Innovation Fund om duurzame landbouwtechnieken ingang te laten vinden, die tegelijk op de lange termijn de productiviteit en de winstgevendheid opdrijven.

Meer jobs

De Britse regering bekijkt eveneens hoe ze samen met de sector meer jobs kan creëren in de voedselketen. Er komt bovendien een opleidingsinstituut voor de land- en tuinbouw, zodat kandidaten en bedrijven de beste training krijgen om duurzame en winstgevende bedrijven te runnen.

De nieuwe voedselstrategie van de UK volgt op de onafhankelijke doorlichting van het voedselsysteem door Henry Dimbleby van vorig jaar en neemt heel wat van zijn aanbevelingen over.

Meer serres

In de nieuwe strategie is het de ambitie dat de overheid (voor scholen, ziekenhuizen, …) 50% van de voeding lokaal aankoopt. De overtollige warmte en CO2 van de industrie moet samen met hernieuwbare energie ingezet worden voor een hogere eigen voedselproductie. De wetgeving wordt herbekeken, zodat er meer serres kunnen worden gebouwd. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het tekort aan werkkrachten in de voedselketen, naar de kansen voor automatisering en naar migratie zodat de Britse voedselproducenten hun ambities kunnen waarmaken.

Visa

Na een test vorig jaar wordt het systeem verlengd om visa te geven aan tijdelijke werkkrachten in de kippenkweek. Dierenwelzijnslabels worden verbeterd en uitgebreid en Britse consumenten zullen sneller kunnen zien of buitenlandse producten voldoen aan de Britse dierenwelzijnsstandaarden. Er komt een verklaring dat buitenlandse bedrijven die aan de UK willen leveren aan dezelfde voorwaarden inzake voedselveiligheid zullen moeten voldoen als de Britse.

Methaan

Er komt volgend jaar een kader voor landgebruik in Engeland. Bedrijven vanaf een bepaalde grootte zullen hun voedselverspilling moeten rapporteren. De regering van Johnson verkent hoe ze met veevoeradditieven de methaanuitstoot kunnen terugdringen.

Er zouden in de UK nog plannen bestaan om een suiker- en zout-taks in te voeren, in de strijd tegen overgewicht. Boris Johnson zou naar verluidt ook willen terugkomen op eerder gestelde ambities inzake biofuel, omdat de inzet van akkergewassen voor biofuel zou kunnen leiden tot tekorten.

Filip Van der Linden

Meest recent

Meest recent