Stijgende prijzen voor stieren

Bij de stieren is er een sterke stijging, bij de koeien is er een status quo.
Bij de stieren is er een sterke stijging, bij de koeien is er een status quo. - Foto: LBL.

De prijs voor kalveren stijgt en varieert van 775 tot 950 euro voor een goed kalf. 890 euro is de gemiddelde norm. Deze prijs is inclusief btw. De markt is genoeg prijshoudend, met een aanbod dat kleiner is dan of gelijk aan de vraag.

Bij de koeien is er een status quo, met een gemiddelde prijs van 4 tot 4,3 euro/kg levend gewicht. De richtprijs voor geslacht gewicht is 5,9 tot 6,4 euro/kg, met enkele pieken tot 6,5 euro/kg voor goed afgewerkte koeien en premium kwaliteit (S+). Er is een verschil van 0,05 tot 0,10 euro hoger waar te nemen als de koe jonger is dan 5 jaar. Deze prijs is exclusief btw. De markt is hier vast, met een aanbod dat kleiner is dan de vraag. Hier gaat het over dezelfde prijsnotering als vorige week.

Bij de stieren is er een sterke stijging, met een prijs die schommelt rond de 4,1 tot 4,4 euro per levende kg of 6,1 tot 6,4 euro per geslacht gewicht. 6,3 euro/kg wordt als norm genomen. Een prijs van 6,4 euro/kg (S +) wordt gehanteerd, indien geleverd wordt onder een specifiek label (label, coöperatie, zuigelingen, minder dan 700 kg). Bij stieren onder de 20 maanden is een verschil van 0,05 tot 0,10 euro hoger waar te nemen. Deze prijzen zijn exclusief btw. De markt is vast genoeg, met een aanbod dat kleiner is dan de vraag.

Coevia

Meest recent

Meest recent