Ventilus komt bovengronds

Zoals het er nu voorligt, wordt de hoogspanningslijn Ventilus bovengronds aangelegd, en daar is niet iedereen blij mee.
Zoals het er nu voorligt, wordt de hoogspanningslijn Ventilus bovengronds aangelegd, en daar is niet iedereen blij mee. - Foto: FV

Demir: “De vorige regering heeft de startnota van Ventilus destijds al goedgekeurd.” Dat was haar antwoord op vragen van volksvertegenwoordigster Carmen Ryheul (Vlaams Belang) en haar collega Staf Aerts (Groen) in de commissie voor Leefmilieu. De verdere discussie leidde tot enige heen-en-weer verwijten Demir-Ryheul.

Demir bevestigt dat het dossier nog niet geagendeerd is op de ministerraad. Dat betekent volgens haar niet dat ze er niet mee bezig is.

Gebaseerd op de ontwikkeling van 4 ondergrondse verbindingen wordt dat project geraamd op 6,4 miljard euro.

Volgens de minister voldoet het ondergronds project niet aan de vooropgestelde doelstellingen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus.

Bovendien moet, in geval van een ondergronds project, het federaal ontwikkelingsplan terug naar de tekentafel en effectief in zijn geheel worden herzien.

FoJ

Meest recent

Meest recent