Startpagina Aardappelen

Wanneer maleïnehydrazide toedienen in aardappelen?

In combinatie met de nieuwe kiemremmingsmiddelen wordt sterk geadviseerd om tijdens het groeiseizoen middelen in te zetten op basis van maleïnehydrazide (MH), aldus het PCA.

Leestijd : 1 min

Vorig jaar heeft het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) kunnen vaststellen dat een goede toepassing van MH tijdens de veldfase kan leiden tot een goede kiemrust gedurende meerdere maanden van de bewaring. Dit jaar zal hitte- en droogtestress mogelijk tot een kortere kiemrust leiden.

Maleïnehydrazide moet worden toegepast op een vitaal gewas dat voldoende sapstroom heeft om de actieve stof tot bij de knollen te brengen. Dit kan alleen bij temperaturen van minder dan 25° C. De sortering moet voldoende grof zijn (minimum 80% +35mm) om de celdeling van de knollen niet te remmen (= opbrengstderving). Vitaliteit betekent ook dat er voldoende vocht is.

Voor vroegrijpe bewaarrassen is een behandeling dringend nodig. In Bintje moet de toepassing ook gericht zijn op doorwasbestrijding, aangezien er al symptomen van doorwas werden vastgesteld.

Op een sterk afrijpend gewas heeft een toepassing geen zin meer, bij gebrek aan sapstroom.

Telers die het moeilijk hebben om het juiste moment te bepalen om MH in te zetten, kunnen voor raad en daad bij het PCA terecht.

PCA

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken