Startpagina Veeteelt

Prijs van BWB kalveren stijgt

Coevia vzw leverde deze week op 19 juli zijn analyse van de markt voor Belgisch witblauw rundvlees.

Leestijd : 1 min

De prijs voor kalveren is stijgend. Die varieert van 775 tot 975 euro voor een goed kalf. 900 euro is de gemiddelde norm. Deze prijs is inclusief btw. De markt is genoeg prijshoudend, met een aanbod dat kleiner is dan of gelijk aan de vraag.

Bij de koeien is er een status quo, met een gemiddelde prijs van 4 tot 4,3 euro/kg levend gewicht. De richtprijs voor geslacht gewicht is 5,9 tot 6,4 euro/kg, met enkele pieken tot 6,5 euro/kg voor goed afgewerkte koeien en premium kwaliteit (S+). Er is een verschil van 0,05 tot 0,10 euro hoger waar te nemen als de koe jonger is dan 5 jaar. Deze prijs is exclusief btw. De markt is hier prijshoudend, met een aanbod dat kleiner is dan of gelijk aan de vraag.

Ook bij de stieren is er een status quo, met een prijs die schommelt rond de 4,1 tot 4,4 euro per levende kg of 6,1 tot 6,4 euro per geslacht gewicht. 6,3 euro/kg wordt als norm genomen. Een prijs van 6,4 euro/kg (S +) wordt gehanteerd, indien geleverd wordt onder een specifiek label (label, coöperatie, zuigelingen, minder dan 700 kg). Bij stieren onder de 20 maanden is een verschil van 0,05 tot 0,10 euro hoger waar te nemen. Deze prijzen zijn exclusief btw. De markt is genoeg vast, met een aanbod dat kleiner is dan de vraag.

Coevia

Lees ook in Veeteelt

Is de drinkwaterkwaliteit bij vleesvee onderschat of overroepen?

Veeteelt Niet alleen bij melkvee, maar ook bij vleesvee is de kwaliteit van het drinkwater cruciaal om goede technische resultaten te behalen. Ervaring leert dat je met slecht water nooit de prestaties van je dieren zal maximaliseren en dat bij veel problemen waterkwaliteit een duidelijke risicofactor is.
Meer artikelen bekijken