Droogte levert voor biodiversiteit meer verliezers dan winnaars op

De precieze impact van droogte op wilde planten hangt van verschillende factoren af.
De precieze impact van droogte op wilde planten hangt van verschillende factoren af. - Foto: TD

De hoeveelheid neerslag, en ook de frequentie ervan, heeft volgens Natuurpunt een belangrijke impact op vegetaties en de toestand van wilde planten in onze natuur. “Het voorjaar van 2022 was opnieuw ontzettend droog. Hoewel we nog niet beschikken over trends van veranderingen in vegetaties op lange termijn, kunnen we bepaalde effecten van de recente droogteperiodes benoemen”, legt Annelies Jacobs van Natuurpunt uit.

De precieze impact van droogte op wilde planten hangt af van de intensiteit van de droogteperiode, de duur, het tijdstip van het jaar en de veerkracht van de vegetatie om hier mee om te gaan. Een handvol plantensoorten profiteert onmiddellijk van de effecten van de droogte. In graslanden en bermen ontstaan door droogte lokaal open plekken in de grazige vegetatie. Die bieden de ideale omstandigheden voor eenjarige plantensoorten zoals grote klaproos, ijle dravik en veldereprijs.

Als de droogte echter te extreem wordt, krijgen ook eenjarigen het moeilijk om hun korte levenscyclus te voltooien. Zo heeft de bleekgele hennepnetel, een zeldzame akkerplant op matig voedselrijke, vochtige en zandige bodems, het moeilijk om onder extreme droogte te kiemen of uit te groeien tot een volwaardige, bloeiende plant. Water is bovendien rechtstreeks van levensbelang bij de ontwikkeling van planten, gaande van de kieming, de fotosynthese tot de groei.

Door droogtestress treden bij planten biochemische, fysiologische en morfologische veranderingen op. Die beïnvloeden de vitaliteit van de plant, maar ook de mogelijkheden voor voortplanting of het herstel van de populatie, de vegetatiesamenstelling of het hele ecosysteem.

Belga

Meest recent

Meest recent