Startpagina Akkerbouw

Tiense Suikerraffinaderij stelt water ter beschikking voor landbouw

De extreme hitte en aanhoudende droogte treffen heel het land. Daarom stelt de Tiense Suikerraffinaderij gezuiverd restwater als sproeiwater ter beschikking. Landbouwers, groendiensten of andere spelers in nood kunnen dagelijks tot 1.000.000 liter of zo’n 40 vrachtwagens water ophalen.

Leestijd : 3 min

“Water zit in het dna van een suikerfabriek”, zegt Jan Ingels, directeur van de Suikerfabrieken. “Een suikerbiet bestaat namelijk uit zo’n 75% water. Dit wordt tijdens de bietencampagne gerecupereerd en hergebruikt als waswater en proceswater. De totale waterflow in de Tiense Suikerraffinaderij wordt optimaal beheerd, gerecupereerd waar mogelijk en gezuiverd. Toch zitten we op het einde van het productieproces met restwater. Het is dit water dat we graag ter beschikking stellen aan de landbouwers van de regio."

Waterrecuperatie

De suikerfabriek is al decennia bezig met waterrecuperatie. Het restwater wordt als sinds de jaren ‘80 gezuiverd. Sinds 2018 wordt er ook gezuiverd water ter beschikking gesteld voor de landbouwers en de groendiensten van de stad.

De Tiense Suikerraffinaderij is zich echter bewust van de toenemende droogteproblematiek en breidt zijn plannen uit met “De Tiense Watervelden”. De bedoeling hiervan is nog meer water te recupereren en op te zuiveren om, in samenwerking met de Watergroep, drinkwater voor 10.000 gezinnen aan te bieden en extra irrigatiewater voor de landbouwers te voorzien.

Meer info daarover vind je op www.tiensewatervelden.be

Goed irrigatiewater

“Het zijn vooral de landbouwers die in het water geïnteresseerd zijn”, vertelt Déborah Motteux van Tiense Suiker. Goffin Didier, Process Manager - RT Sugar Technology: “Landbouwers zijn onze belangrijkste leveranciers, dus het is belangrijk dat we ze helpen.”

Op 4 en 5 augustus waren er al 20 afhalingen van water gedaan, voornamelijk voor de irrigatie van een boomkwekerij. Dit komt overeen met zo’n 434 000 l.

“Het irrigatiewater voldoet aan de eisen om aan irrigatie te doen. Eén van de parameters is op microbieel vlak in orde zijn”, geeft Goffin Didier, Process Manager - RT Sugar Technology, mee. “We hebben een grondverklaring van OVAM, die is een heel jaar geldig. Echter, om de 3 maanden moet er een analyse gebeuren om te vernieuwen. Dit doen we dan vooral in droogteperiodes.”

Praktisch

Iedereen die interesse heeft in het restwater, hoeft zich gewoon te melden bij de portier aan de vrachtwageningang van de Tiense Suikerraffinaderij. Daar moeten ze een dossier invullen met onder andere hoeveel water ze willen capteren en voor welke percelen dit bestemd is. “Traceerbaarheid is voor ons belangrijk”, aldus Motteux.

Wie echt zeker wil zijn kan zich ook eerst melden voor waterophaling door een mailtje te sturen naar tnnportiers@raftir.be. Landbouwers kunnen een aanvraag doen bij hun contactpersoon van de landbouwkundige dienst, waar ze ook terecht kunnen voor meer informatie.

Geïnteresseerden moeten wel hun eigen pomp en buizen meenemen.

Waterradar.be

Tiense Suiker is ook opgenomen op waterradar.be, een tool waarop vraag en aanbod van water wordt weergegeven.

Bij Tiense Suiker is de capaciteit alvast voldoende. “We kunnen gaan tot 40 vrachtwagens per dag. Dus de landbouwers moeten zeker niet aarzelen om contact op te nemen”, tipt Motteux.

Tiense Suiker - MV

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken