Startpagina Melkvee

MilkBE blijft focussen op duurzaamheid en digitalisering

In haar jaarverslag van 2022 blikt MilkBE terug op haar verwezenlijkingen en activiteiten ten behoeve van de Beligsche zuivelketen en geeft ze u inzage in wat er verder nog op de planning staat. Duurzaamheid en digitalisering staan beide bovenaan de prioriteitenlijst van de jonge brancheorganisatie.

Leestijd : 1 min

Het jaarverslag 2022 geeft een duidelijke kijk op de 3 grootste realisaties van het afgelopen werkjaar. Zo rolde de brancheorganisatie de digitalisering van de duurzaamheidsmonitor verder uit, herzag het het sectoraal monitoringsplan ‘Monimilk’, en lanceerde het de nieuwe versie van het IKM-lastenboek. Maar ook op vlak van antibioticaregistratie, botulisme en communicatie werden belangrijke stappen gezet.

Wat staat er op de planning?

Ook het komende werkjaar zal MilkBE verder inzetten op duurzaamheid en digitalisering. De reeds geleverde inspanningen zullen hun vruchten afwerpen in de vorm van een grondige upgrade van de Duurzaamheidsmonitor, met onder andere meer aandacht voor klimaat en dierenwelzijn. Binnen het domein Kwaliteit zal MilkBE verder inzetten op een optimaal antibioticagebruik in de melkveehouderij, inclusief de correcte registratie en opvolging ervan. Maar ook wordt er een sensibilisering op poten gezet rond het correct reinigen en het belang van naspoelen van melkinstallaties.

““Het afgelopen jaar vervulde MilkBE wederom met verve haar taken ten dienste van de Belgische melkveehouderij en zuivelindustrie. Ook in het komende werkjaar neemt MilkBE weer heel wat hooi op haar vork”, besluit Dirk Van De Keere, voorzitter van MilkBE.

U kunt het jaarverslag 2022 hier terugvinden,

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken