Startpagina Akkerbouw

Aanvragen gratis Kratos-adviesmodules nog mogelijk tot 20 december

Hoewel het huidige Kratos-adviessysteem afloopt op het einde van dit jaar, kunnen landbouwers nog tot 20 december 2022 adviesaanvragen indienen voor één of meerdere adviesmodules via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij.

Leestijd : 2 min

Via het adviessysteem Kratos kunnen land- en tuinbouwers gratis advies aanvragen over 12 verschillende adviesmodules. Sinds de start in 2016 hebben al meer dan 2.100 landbouwers in totaal zo’n 5.150 adviezen aangevraagd.

Het gratis adviessysteem werd in 2016 gelanceerd als onderdeel van het derde Vlaamse programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III). Het departement Landbouw en Visserij heeft via een overheidsopdracht een aantal adviesdiensten geselecteerd die instaan voor de advisering van landbouwers.

Water en energie

Binnen de thema’s water en energie die momenteel heel actueel zijn, kunnen landbouwers een wateraudit en een energiescan laten uitvoeren om hun verbruik in kaart te brengen en te ontdekken hoe ze water en energie kunnen besparen. Voor de economische aspecten van hun bedrijfsvoering kunnen landbouwers een ondernemingsplan en een bedrijfseconomische boekhouding laten opmaken. Jonge landbouwbedrijven worden bevoordeeld en krijgen extra adviesmogelijkheden voor deze economische thema’s.

Daarnaast zijn er ook modules waarin advies gevraagd kan worden over bodem, arbeidsveiligheid en biodiversiteit. Bedrijven die aan thuisverwerking doen krijgen de mogelijkheid om advies aan te vragen over de technische aspecten van thuisverwerking. Denk daarbij aan het ontwikkelen van nieuwe recepten, verbeteren van productieprocessen, het bepalen van de houdbaarheid van producten en het valoriseren van nevenstromen die ontstaan bij de productie van hoeveproducten.

E-loket

Via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij (https://www.landbouwvlaanderen.be/) kunnen land- en tuinbouwers nog tot 20 december 2022 adviesaanvragen indienen voor één of meerdere adviesmodules waarover ze advies wensen. De kosten van het advies worden gefinancierd door de Europese Unie en door de Vlaamse overheid.

De droogte van de afgelopen zomer en de energiecrisis hebben het belang aangetoond van een duurzaam water- en energiegebruik. Het is dus het ideale ogenblik voor land- en tuinbouwers om bijvoorbeeld een wateraudit en energiescan te laten uitvoeren en te investeren in water- en energiebesparing.

Informatie over alle gratis Kratos-adviesmodules vindt u op www.vlaanderen.be/landbouw/kratos. Meer gedetailleerde informatie over de inhoud van elke module, vinden land- en tuinbouwers op de webpagina https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/adviesinhoud_per_module_kratos.pdf

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken